RSS | Digi Akademie http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/ Firemní kurzy jsou pořádány pro skupiny pracovníků a zákazník si sám zvolí místo, délku, datum i naplň kurzu. Microsoft Outlook – poštovní služby http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/24 Základní využívání Microsoft Outlook jako správce pošty a kontaktů. Efektivní komunikace a organizace zpráv, základní nastavení pošty, tvorba a sdílení kontaktů, používání distribučních skupin. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Tue, 13 Mar 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/4 Rozšíření základních znalostí programu Microsoft Excel o pokročilé využití vzorců a funkcí, import dat z jiných zdrojů a jejich složitější filtrace a analýzy pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Používání přehledů a souhrnů. Zajištění integrity dat pomocí ověření. Nastavení ochrany sešitu a jeho sdílení s jinými uživateli. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 14 Mar 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Office 2016 – rozdíly a nové funkce oproti 2010/2013 http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/42 Kurz je určen pro uživatele produktů Microsoft Office 2010 nebo 2013, kteří chtějí začít rychle a efektivně využívat produkty nového Office 2016. Zaměřeno na Word, Excel, Outlook a PowerPoint. Zjednodušené ovládání, hledání informací a sdílení ve všech aplikacích Microsoft Office. Snazší tvorba rešerší a sledování stavu sdíleného dokumentu v aplikaci Word. Nové nástroje týmové spolupráce v aplikaci Outlook. Účinnější funkce grafické prezentace a analýzy dat v aplikaci Excel. Snazší tvorba efektivní prezentace a nové funkce pro její převádění. Tue, 20 Mar 2018 08:00:00 +0100 cs ICT bezpečnost - základní informace o situaci, hrozbách, rizicích, digitálních stopách http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/43 "Seminář byl vytvořen na základě projektu ""Akademie elektronických transakcí"" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089. Účastníci získají přehled o dostupných metodách a nástrojích pro zabezpečení firemního i domácího počítače. Účastníci se seznámí s riziky a situací v bezpečnosti IT. Dále účastníci získají povědomí o legislativním rámci této problematiky. Tématem budou také stopy zanechávané v digitálním světě a možnost zneužití. Pozornost bude věnována problematice elektronického bankovnictví a bezpečného platebního styku. Účastníci kurzu dostanou přístup do e-learningových kurzů věnovaných nejen této problematice." Wed, 21 Mar 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – pro pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/40 Intenzivní forma kurzu Microsoft Word - pro pokročilé je určena pro uživatele Word, kteří zpracovávají rozsáhlé dokumenty. Kurz zahrnuje tato témata: Výpočty a řazení v tabulkách. Převod textu na tabulku a zpět. Podrobné nastavení formátování a obtékání obrázků textem. Vkládání a formátování grafů a obrazců. Tvorba složitých a rozsáhlých dokumentů, doplněných rejstříkem, poznámkami pod čarou a vysvětlivkami. Organizace dokumentu s využitím stylů a zobrazení Osnova, tvorba a použití vnořených dokumentů. Revize dokumentu a různé formy jeho ochrany. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 26 Mar 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft OneNote http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/22 Možnosti práce s Microsoft OneNote. Účastníci kurzu se naučí, jak snadno strukturovaně uspořádávat, vyhledávat, opakovaně používat a sdílet poznámky a informace. Důraz bude kladen i na sdílení informací s ostatními aplikacemi sady Microsoft Office. Pomocí OneNote a jeho dokonalému třídění se účastníci kurzu naučí mít vždy vše po ruce poznámky a odkazy na dokumenty, videa, zvuky a další objekty. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Tue, 03 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Access – tvorba databáze jednoduše http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/1 Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních vlastností polí. Praktická práce s daty tabulek – vyhledávání a náhrada dat, řazení a filtrace. Import / export dat z / do Microsoft Excel. Tvorba základních dotazů včetně vypočítávaných, souhrnných a dotazů nad více tabulkami. Tvorba formulářů a sestav pomocí průvodců, úpravy jejich uspořádání a formátování. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Tue, 03 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft PowerPoint – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/28 Základy vytváření prezentací, jejich formátování a úprava. Vkládání různých typů snímků a práce s nimi, vkládání textu do zástupných symbolů a textových polí a jeho formátování. Vkládání objektů do zástupných symbolů a jejich úprava. Nastavení prezentace před tiskem a tisk. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 04 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – obnova znalostí http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/13 Intenzivní varianta kurzu Microsoft Excel - základní určená pro uživatele, kteří již s Excelem pracují a chtějí si své znalosti obnovit a rozšířit. Kurz zahrnuje tato témata: Principy vkládání a interpretace dat, jejich úpravy a formátování. Efektivní pohyby a výběr dat na listu sešitu. Rychlé změny struktury listu a sešitu. Základy tvorby vzorců s využitím relativních a absolutních odkazů. Použití funkcí automatického shrnutí. Tvorba minigrafů a grafů a jejich formátování. Využití vybraných možností tlačítka Rychlá analýza. Nastavení rozložení stránky a tisk menších i rozsáhlých tabulek a grafů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 05 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/34 Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a obrázků a jejich základní nastavení. Vkládání záhlaví a zápatí, číslování stránek. Kontrola pravopisu a gramatiky. Tisk dokumentu. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 09 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – pro středně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/20 Kurz zahrnuje tato témata: Tipy pro rychlé vkládání dat a jejich formátování pomocí vlastních a podmíněných formátů. Tvorba vzorců s různými typy odkazů včetně prostorových a externích. Podrobné formátování grafů a vkládání spojnic trendu. Formátování a správa seznamů s využitím funkce tabulky. Řazení a filtrace rozsáhlých dat pomocí automatického filtru. Využití výsledků práce v jiných aplikacích Office. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 12 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - PowerQuery, PowerPivot a PowerView http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/18 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013 / 2016, kteří se chtějí naučit využívat doplňky PowerQuery, PowerPivot a PowerView pro Excel 2013 jako nástroj Self-Business Intelligence k importu, transformaci, analýze a prezentaci velkých objemů dat uložených v různých externích zdrojích. Předzpracování dat během importu za účelem snadné následné analýzy v aplikaci Excel, tvorba datových modelů využívající relace, tvorba vzorců v jazyce DAX (Data Analysis Expressions) a analýza rozsáhlých dat pomocí kontingenčních tabulek. Prezentace dat pomocí sestav PowerView. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 16 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Project – řízení projektů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/31 Základy tvorby projektového plánu v prostředí Microsoft Project. Tvorba osnovy plánu, přiřazení zdrojů, práce s kalendáři. Sledování a vyhodnocení projektu. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Tue, 17 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – pro středně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/35 Kurz zahrnuje tato témata: Nastavení a používání vlastností dokumentu. Formátování rozsáhlejších dokumentů pomocí stylů. Používání a tvorba šablon. Vkládání obsahu a jeho aktualizace. Tvorba a organizace stavebních bloků. Nástroje kontroly dokumentu. Používání hromadné korespondence k rozesílání personifikovaných dopisů a přání. Hromadný tisk obálek a štítků. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Tue, 17 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Outlook – týmová spolupráce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/23 Podrobné nastavení sledování a možností pošty, automatická organizace zpráv pomocí pravidel, využití aplikace k organizování vlastního času, plánování schůzek a další možnosti týmové spolupráce. Tvorba úkolů a jejich předávání. Efektivní využití poznámek. Sledování činností pomocí Deníku. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 25 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Visio - základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/32 Efektivní tvorba výkresů ve verzi 2010 s možností použití desítek šablon a stovek obrazců. Vývojové a organizační diagramy, mapy, architektonické nákresy, počítačové sítě i technické výkresy. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 26 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/3 Kurz zahrnuje tato témata: Seznámení s ovládáním aplikace, práce se sešitem. Vkládání dat, úpravy a formátování dat. Změny struktury listu a sešitu. Základy tvorby vzorců a seznámení s funkcemi automatického shrnutí. Tvorba minigrafů a grafů a jejich formátování. Nastavení rozložení stránky a tisk tabulek a grafů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 26 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – formátování a úpravy právních dokumentů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/39 Formální (nikoli obsahové) zpracování dokumentů právního charakteru. Formátování právních dokumentů a tvorba šablon. Triky pro opravu nesprávně formátovaného dokumentu. Tipy pro realizaci paralelních překladů. Provádění revizí, včetně řešení některých problematických situací. Během kurzu jsou používány různé vzorové právní dokumenty. V kurzu nejde o výklad jednotlivých nástrojů Word, ale o aplikaci vždy několika potřebných nástrojů při řešení konkrétních problémů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Fri, 27 Apr 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – tvorba formulářů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/6 Tvorba formulářů Microsoft Excel s využitím různých prvků a technik. Kurz obsahuje tato témata: Vkládání ovládacích prvků formuláře a jejich nastavení. Tvorba formuláře s použitím ovládacích prvků ActiveX. Formuláře a automatizace - záznam a použití makra, ukázky programování událostí ovládacích prvků ActiveX. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 02 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – interaktivní tabulky a grafy I. http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/11 Kurz je určen uživatelům, kteří mají dobré základy v běžném používání aplikace Excel a chtějí provádět sofistikovanější analýzy zahrnující zejména různé interaktivní a dynamické prvky. Uživatel se seznámí se základními prvky parametrizace úloh v aplikaci Excel a zrealizuje několik praktických řešení zaměřených na tvorbu interaktivních tabulek a grafů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Fri, 04 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – analýza dat a statistické výpočty http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/8 Kurz zahrnuje tato témata: Využití pokročilých funkcí kontingenční tabulky k analýze rozsáhlých dat. Použití nástrojů citlivostní analýzy. Nástroje pro zjišťování závislostí jevů a predikci budoucího stavu. Aplikace pokročilých nástrojů Microsoft Excel pro analýzu a statistické zpracování dat. Ukázka použití doplňku Analýza dat (Analysis ToolPack) k vybraným statistickým analýzám. Grafické a výpočetní metody pro zpracování souborů dat. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 09 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Outlook – tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/26 Kurz je souhrnem užitečných tipů a triků pro rychlé a správné používání aplikace Microsoft Outlook. Témata se týkají všech složek aplikace, od pošty až po deník. Jsou ukázány některé alternativní postupy k běžně používaným, v některých případech mohou přinášet nejen nový pohled na funkce aplikace, ale i úsporu času. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 10 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – obnova znalostí http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/37 Intenzivní varianta kurzu Microsoft Word - základní je určena pro uživatele, kteří již s Wordem pracují a chtějí si své znalosti obnovit a rozšířit. Kurz zahrnuje tato témata: Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na běžnou kancelářskou korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a obrázků a jejich úpravy v dokumentu . Vkládání a nastavení záhlaví a zápatí, číslování stránek. Kontrola pravopisu a gramatiky dle nastaveného jazyka, Nastavení vzhledu stránky pro tisk a různé možnosti tisku. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Fri, 11 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – úvod do programování ve VBA http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/9 Kurz zahrnuje tato témata: Automatizace opakujících se činností pomocí Microsoft Excel VBA. Základy jazyka - deklarace procedur a funkcí, deklarace proměnných a konstant, základní podmíněné příkazy a příkazy cyklů. Používání funkcí VBA. Úvod do objektového modelu Excel. Tvorba vlastních funkcí. Úvod do používání událostí. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 16 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft PowerPoint – prezentační dovednosti prakticky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/27 Praktická a konkrétní demonstrace postupů, jak zlepšit kvalitu a efektivitu vlastních prezentací z hlediska obsahového i estetického. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 21 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – prezentace a analýza dat pomocí grafů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/21 Kurz je určen uživatelům, kteří potřebují v aplikaci Microsoft Excel vizualizovat a graficky analyzovat firemní data s využitím názorných a efektních ekonomických a technických grafů či minigrafů. Uživatelé získají nejen kvalitní základní znalosti, ale seznámí se i s různými tipy pro přípravu a prezentaci dat speciálních či nestandartních grafů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 23 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/36 Kurz zahrnuje tato témata: Pokročilá práce s tabulkami, obrázky, grafy a dalšími objekty. Tvorba složitých a rozsáhlých dokumentů, doplněných rejstříkem, poznámkami pod čarou a dalšími seznamy. Organizace struktury dokumentu s využitím zobrazení Osnova. Tvorba a použití formulářů. Revize dokumentu a jeho ochrana. Tvorba formulářů a úvod do automatizace. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 24 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – pro pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/14 Intenzivní varianta kurzu Microsoft Excel - pro pokročilé je určena pro uživatele MS Excel, kteří provádějí složitější analýzy a zpracovávají rozsáhlá data. Kurz zahruje tato témata: Pokročilé využití vzorců a funkcí, metody identifikace a odstranění chyb ve vzorcích. Zajištění integrity dat pomocí funkce ověření. Složitější filtrace dat pomocír ozšířeného filtru. Analýza rozsáhlých dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Využití nástrojů citlivostní analýzy. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 28 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – vzorce a funkce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/7 Kurz zahrnuje tato témata: Prostorové a externí odkazy ve vzorcích. Používání názvů s oborem sešit / list. Přehled funkcí různých kategorií (matematické, textové, funkce data a času, logické, databázové). Maticové vzorce a funkce. Typy chyb ve vzorcích a jejich příčiny. Nástroje pro analýzu vzorců. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Tue, 29 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/38 Tipy a triky pro efektivní tvorbu a získání profesionálního vzhledu dokumentů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 30 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Outlook – efektivní management času a úkolů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/25 Kurz ukazuje praktické použití aplikace Outlook k co nejefektivnějšímu zvládnutí povinností pracovního dne. Seznámí uživatele s účinnými technikami pro zpracování pošty a možnostmi efektivnějšího přístupu k organizaci úkolů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 31 May 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Visio – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/33 Pokročilé metody formátování pomocí stylů, práce s vrstvami, podrobné nastavení chování obrazců, vytváření vlastních vzorníků, nastavení ochrany výkresů, tvorba specifických výkresů pomocí vybraných šablon včetně ukázky propojení výkresu s databází. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Fri, 01 Jun 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft PowerPoint – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/29 Pokročilá práce s obsahem prezentace. Globální formátování prezentace pomocí vlastních předloh a motivů. Tvorba šablon. Pokročilé možnosti vkládání a propojování objektů. Nastavení přechodu snímků a animace vložených objektů. Techniky předvádění prezentace a sbalení prezentace pro distribuci. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 04 Jun 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – makra efektivně http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/16 Kurz je určen pro uživatele, kteří si potřebují zautomatizovat některé každodenně se opakující činnosti, ale nechtějí se příliš zabývat teorií programování ve VBA. V kurzu se uživatelé naučí zaznamenat opakující se postupy formou makra, naučí se makro ladit krokováním a vytvořit si nástroje pro jeho spuštění. Během kurzu budou zmíněny tipy, jak makro zaznamenat tak, aby pracovalo co nejobecněji i bez větších úprav kódu. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 06 Jun 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - vzorce prakticky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/15 Vzorce a funkce v tomto kurzu nejsou používány ve smyslu klasických výpočtů, ale jako podpůrný aparát pro realizaci jiných funkcí Excelu, jako je dynamické generování dat, tvorba pojmenovaných vzorců, sofistikované verze podmíněného formátování, komplikovanější případy ověření dat, porovnávání seznamů, vyhledávání duplicit, rozšířené možnosti filtrace nebo příprava dat speciálních grafů apod. Rozsah bude modifikován podle úrovně znalostí účastníků. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Fri, 08 Jun 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – analýzy a pokročilé výpočty http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/19 Kurz je rozdělen do dvou hlavních témat. První zahrnuje vybrané nástroje pro výpočetní a grafickou analýzu dat. Účastníci se seznámí s několika výkonnými funkcemi a vybranými možnostmi rychlé grafické analýzy dat a jejich působivé prezentace. Druhá část kurzu je věnována analýze dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Tento kurz nahrazuje a rozšiřuje oblíbený kurz Microsoft Excel - kontingenční tabulky. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 13 Jun 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – tipy a triky pro zefektivnění práce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/5 Nové funkce, klávesové zkratky pro nejčastější činnosti, efektivní a atraktivní netradiční řešení praktických problémů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 14 Jun 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – vytváříme aplikaci http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/10 Zkušený lektor Vás provede tvorbou aplikace – interaktivního reportu. Školení zahrnuje jednak některé pokročilé techniky práce v aplikaci Excel, jednak automatizaci části aplikace pomocí jazyka Excel VBA. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 18 Jun 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Project – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/30 Efektivní tvorba projektového plánu. Zahrnuje podrobné informace o úkolech, zdrojích a jejich přiřazení. Metody optimalizace plánu. Importy a exporty dat. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Tue, 19 Jun 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – interaktivní tabulky a grafy II. http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/12 Kurz je určen uživatelům, kteří mají velmi dobré znalosti aplikace Excel, zejména v oblasti používání vzorců. Cílem kurzu je vytvořit interaktivní report z dat základní databáze s využitím řady technik, jako je použití dynamických vzorců, využití ovládacích prvků, parametrických grafů atd. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 25 Jun 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Access – automatizace a nasazení databázové aplikace http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/2 Nástroje normalizace tabulek. Webová databáze a zajištění integrity dat pomocí datových maker. Složitější dotazy využívající poddotazy a funkce, základní příkazy SQL. Speciální makra, samostatná a vložená makra. Víceuživatelský provoz databáze a jeho nastavení. Tvorba vlastního uživatelského rozhraní. Problematika zabezpečení databáze, možnosti distribuce databáze. Informace o možnostech automatizace pomocí VBA. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 27 Jun 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – pro středně pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/17 Intenzivní varianta kurzu Microsoft Excel - pro středně pokročilé je určena pro mírně pokročilé uživatele MS Excel, kteří si chtějí své znalosti obnovit a doplnit. Kurz zahrnuje tato témata: Tipy pro rychlé vkládání dat a jejich formátování pomocí vlastních a podmíněných formátů. Tvorba vzorců s různými typy odkazů včetně prostorových a externích. Formátování a správa seznamů s využitím funkce tabulky. Řazení a filtrace rozsáhlých dat pomocí automatického filtru. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Fri, 29 Jun 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – pro středně pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/41 Intenzivní forma kurzu Microsoft Word - pro středně pokročilé je určena uživatelům, kteří s programem již běžně pracují a chtějí si své znalosti rozšířit o pokročilé funkce. Kurz zahrnuje tato témata: Formátování paralelních sloupců pomocí tabulátorů. Použití a tvorba víceúrovňových odrážek a číslování. Konzistentní a rychlé formátování rozsáhlých dokumentů pomocí stylů. Metody vkládání obsahu, jeho změny a aktualizace. Rozdělení dokumentu na oddíly a jejich využití pro složitější nastavení tiskové strany a vkládání různých záhlaví a zápatí. Vlastní nastavení automatických oprav. Automatické vkládání opakujícího se textu pomocí stavebních bloků. Pokročilé vyhledávání a náhrada s použitím zástupných a zvláštních znaků. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 19 Dec 2018 08:00:00 +0100 cs