RSS | Digi Akademie http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/ Firemní kurzy jsou pořádány pro skupiny pracovníků a zákazník si sám zvolí místo, délku, datum i naplň kurzu. Microsoft PowerPoint - pro středně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/21 Školení je zaměřeno na zvýšení efektivity při tvorbě prezentace. První část je zaměřena na rychlou tvorbu obsahu prezentace včetně vložených a propojených objektů vytvořených v jiných aplikacích. Dále je pozornost věnována rychlému formátování rozsáhlé prezentace bez nutnosti formátovat jednotlivé snímky. V závěrečné části jsou zmíněny možnosti oživení prezentace různými animačními efekty a praktické postupy vedoucí k úspěšnému předvedení prezentace. Mon, 15 Oct 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft PowerPoint - pro středně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/22 Školení je zaměřeno na zvýšení efektivity při tvorbě prezentace. První část je zaměřena na rychlou tvorbu obsahu prezentace včetně vložených a propojených objektů vytvořených v jiných aplikacích. Dále je pozornost věnována rychlému formátování rozsáhlé prezentace bez nutnosti formátovat jednotlivé snímky. V závěrečné části jsou zmíněny možnosti oživení prezentace různými animačními efekty a praktické postupy vedoucí k úspěšnému předvedení prezentace. Mon, 15 Oct 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word - tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/30 Školení je zaměřeno zejména na tipy a triky použitelné v aplikaci Word při každodenní práci běžného uživatele. Cílem je rychlá tvorba korektního a přehledného dokumentu obsahujícího specifické prvky, jako jsou tabulky, obrázky, diagramy a vložené či propojené objekty. Z možných postupů jsou vybírány ty, které jsou nejefektivnější a nejrychleji vedou k požadovanému cíli. Thu, 18 Oct 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word - tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/31 Školení je zaměřeno zejména na tipy a triky použitelné v aplikaci Word při každodenní práci běžného uživatele. Cílem je rychlá tvorba korektního a přehledného dokumentu obsahujícího specifické prvky, jako jsou tabulky, obrázky, diagramy a vložené či propojené objekty. Z možných postupů jsou vybírány ty, které jsou nejefektivnější a nejrychleji vedou k požadovanému cíli. Fri, 19 Oct 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – makra efektivně http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/10 <br>Kurz je určen především pro uživatele, kteří si potřebují zautomatizovat některé každodenně se opakující činnosti, ale nechtějí se příliš zabývat teorií programování ve VBA. Může dobře posloužit ke správnému rozhodnutí i těm, kdo zvažují, zda se věnovat programování ve VBA na detailnější úrovni.</br> <br>Naučíte se zaznamenat opakující se postupy formou makra, prohlížet zaznamenaný kód a ladit ho metodou krokování. Vytvoříte si různé nástroje pro spuštění zaznamenaného makra, jako jsou tlačítka na panelu Rychlý přístup nebo na listu sešitu. Rovněž se zorientujete v nápovědě k VBA, abyste byli s její pomocí schopni makro opravit a zobecnit pro použití v různých podmínkách. Během kurzu budou zmíněny tipy, jak makro zaznamenat tak, aby pracovalo co nejobecněji i bez větších úprav kódu.</br> Tue, 23 Oct 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/4 <br>Seznámíte se s řadou logických, matematických, textových a dalších funkcí důležitých pro <span class='digi-blue'><b>zpracování firemních dat</b></span>. V případě složitějších vzorců budete umět snadno odhalit a odstranit chyby. Při zadávání dat výhodně využijete nástroje ověření dat, které zaručují jejich integritu a konzistenci, podobně jako v databázových systémech.</br> <br>Data uložená v externích databázích a souborech budete umět importovat a dále filtrovat pomocí pokročilých filtrů a průřezů. Data rychle a efektivně zanalyzujete pomocí souhrnů nebo výkonných <b>kontingenčních tabulek či efektních grafů</b>. K analýze a modelování různých situací využijete nástroje citlivostní analýzy a zjistíte například to, jak nastavit vstupní data ve vzorci pro dosažení konkrétního požadovaného výsledku.</br><br>Osvojíte si také znalosti týkající se zamykání sešitu či listu proti neautorizovanému přístupu. Sešit Excel budete moci využít i jako sdílený, pokud potřebujete s kolegy z týmu vkládat záznamy do jedné společné databáze. Se spoluprací s jinými uživateli souvisí i téma exportu do jiných formátů, například do formátu HTML, který je možno otevřít nejen v prohlížeči, ale lze ho opět otevřít a dál zpracovávat i v aplikaci Excel.</br> Wed, 24 Oct 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – interaktivní tabulky a grafy I. http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/8 <br>Statické tabulky a grafy, poskytující stále stejný pohled na data, se naučíte oživit pomocí parametrů, realizovaných nejrůznějšími prvky aplikace Excel, jako je ověření dat seznamem, ovládací prvky formuláře, vybrané funkce nebo názvy oblastí či vzorců. Budete tak schopni provádět podstatně sofistikovanější a lépe využitelné analýzy a vizualizace dat.</br> <br>Prvky parametrizace budete umět aplikovat v různých oblastech práce, od dynamických výpočtů, interaktivního formátování pomocí podmíněného formátování využívajícího prvky parametrizace a vzorce, až po dynamické grafy, měnící se na základě určitého výběru nebo na základě změn maticového vzorce závislého na stavu ovládacích prvků formuláře. Také se seznámíte s možnostmi importu dat z webu a jejich využitím pro nadčasovou práci s kalendářem.</br> Fri, 26 Oct 2018 08:00:00 +0200 cs Microsoft Access – tvorba databáze jednoduše http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/1 Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních vlastností polí. Praktická práce s daty tabulek – vyhledávání a náhrada dat, řazení a filtrace. Import / export dat z / do Microsoft Excel. Tvorba základních dotazů včetně vypočítávaných, souhrnných a dotazů nad více tabulkami. Tvorba formulářů a sestav pomocí průvodců, úpravy jejich uspořádání a formátování. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 29 Oct 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/25 Kurz zahrnuje tato témata: Pokročilá práce s tabulkami, obrázky, grafy a dalšími objekty. Tvorba složitých a rozsáhlých dokumentů, doplněných rejstříkem, poznámkami pod čarou a dalšími seznamy. Organizace struktury dokumentu s využitím zobrazení Osnova. Tvorba a použití formulářů. Revize dokumentu a jeho ochrana. Tvorba formulářů a úvod do automatizace. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 29 Oct 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Outlook – efektivní management času a úkolů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/17 Kurz ukazuje praktické použití aplikace Outlook k co nejefektivnějšímu zvládnutí povinností pracovního dne. Seznámí uživatele s účinnými technikami pro zpracování pošty a možnostmi efektivnějšího přístupu k organizaci úkolů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 31 Oct 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft PowerPoint – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/20 Pokročilá práce s obsahem prezentace. Globální formátování prezentace pomocí vlastních předloh a motivů. Tvorba šablon. Pokročilé možnosti vkládání a propojování objektů. Nastavení přechodu snímků a animace vložených objektů. Techniky předvádění prezentace a sbalení prezentace pro distribuci. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Fri, 02 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – tvorba formulářů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/6 <br>Na kurzu věnovaném tvorbě formulářů na listu sešitu Excel, které slouží ke sběru dat pro nejrůznější účely, se naučíte vytvářet formuláře Microsoft Excel s využitím různých prvků a technik. Zvládnete vkládání a kompletní nastavení vlastností klasických formulářových prvků, včetně jejich využití v navazujících vzorcích. Ve formulářích použijete také funkci ověření dat, a to jak pro zaručení správnosti dat, tak pro zjednodušení vkládání a zajištění jejich konzistence. Na formulář budete umět vložit příkazové tlačítko spouštějící jednoduché zaznamenané makro pro uložení dat formuláře do databáze Excel.</br> <br>Vyzkoušíte si i tvorbu formulářů s použitím ovládacích prvků ActiveX, které se používají zejména kvůli komplexnějším možnostem programování událostí. Pod vedením lektora si naprogramujete jednoduchou událostní proceduru.</br> <br>Na závěr se seznámíte s možnostmi zamykání listů a sešitu, a dovíte se, kdy je který typ uzamčení vhodné použít.</br> Tue, 06 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – obnova znalostí http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/26 Intenzivní varianta kurzu Microsoft Word - základní je určena pro uživatele, kteří již s Wordem pracují a chtějí si své znalosti obnovit a rozšířit. Kurz zahrnuje tato témata: Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na běžnou kancelářskou korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a obrázků a jejich úpravy v dokumentu . Vkládání a nastavení záhlaví a zápatí, číslování stránek. Kontrola pravopisu a gramatiky dle nastaveného jazyka, Nastavení vzhledu stránky pro tisk a různé možnosti tisku. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 07 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – hromadná korespondence http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/24 Rozesílání hromadných dopisů či přání včetně obálek či tisku štítků. Tvorba katalogů a evidenčních přehledů a sestav. Používání různých zdrojů dat, filtrace slučovaných dat. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 08 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel 2016 – novinky oproti verzi 2010 a 2013 http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/12 <br>Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2016, kteří dosud pracovali ve verzi 2010 nebo 2013.</br> <br>Vzhledem k tomu jsou zmíněny i některé novinky verze 2013. Nejprve se seznámíte s novinkami týkajícími se běžné každodenní práce. Zjistíte jaké jsou nové možnosti zobrazení uživatelského rozhraní a okna aplikace, jak zdokonalit možnosti přístupu k souborům a složkám, a jak přepracovat koncept ukládání souborů na běžné disky i do cloudu. Objevíte snadný přístup k tisícům šablon online a seznámíte se s novými inteligentními šablonami připravenými pro okamžité použití.</br> <br>Dále poznáte řadu nových nástrojů výpočetní a grafické analýzy. Zvládnete používání několika nových funkcí a osvojíte si přepracovaný koncept automatického dokončování funkcí při ručním zápisu vzorců do buněk listu. K vizualizaci dat použijete nové typy grafů, jako například vodopádový nebo hierarchický. Používáte-li funkce pro tvorbu prognóz, budete moci ve verzi 2016 využít novou funkci List prognózy.</br> <br>Pro velmi pokročilé uživatele je připravena stručná informace o možnostech transformace dat během importu, tvorbě kontingenčních tabulek pomocí doplňku Power Pivot i o dalších nových nástrojích patřících do skupiny Power BI (Business Intelligence).</br> Fri, 09 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Outlook – tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/18 Tue, 13 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel - vzorce prakticky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/9 <br>Kurz je určen pro pokročilé uživatele, kteří běžně používají vzorce a některé funkce a chtějí si zlepšit znalosti v jejich praktickém používání napříč různými funkčnostmi aplikace Excel. Všechna probíraná témata jsou procvičována na zcela konkrétních praktických příkladech.</br> <br>Vzorce a funkce se v tomto kurzu naučíte používat nejen ve smyslu klasických výpočtů, ale zejména jako podpůrný aparát pro realizaci dalších funkcí Excelu. Nejprve si na různých charakteristických úlohách připomenete práci s nejpoužívanějšími funkcemi a zopakujete si možnosti rychlé tvorby vzorců, a to včetně správných postupů tvorby vzorců s vnořenými funkcemi. Také se seznámíte se speciálními typy názvů odkazujících na vzorce a jejich použitím. Naučíte se vyhledávat chybné vzorce a tyto chyby různými způsoby řešit.</br> <br>Pokud pracujete s daty, která jsou importována z externích databází nebo internetu v nevhodném formátu, dokážete je pomocí nabytých znalostí transformovat do vhodného formátu použitelného pro zpracování nástroji Excelu. Například tak, abyste datum nebo číslo importované jako text převedli na korektní datum a číslo, s nímž je možno provádět další požadované výpočty.</br> <br>Pomocí vzorců si podstatně rozšíříte možnosti sofistikovanějších aplikací podmíněného formátování, zejména jeho dynamických forem. S použitím různých funkcí pak snadno zvládnete i nastavení pro komplikovanější případy ověření dat. Vzorce používající různé funkce se naučíte používat i v dalších případech – pro porovnávání seznamů, vyhledávání duplicit či jedinečných hodnot, pro rozšířené možnosti filtrace nebo přípravu dat speciálních grafů apod. Na závěr se seznámíte rovněž s požitím maticových vzorců.</br> <br>Obsah kurzu bude přizpůsoben úrovni znalostí účastníků.</br> Thu, 15 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/27 Tipy a triky pro efektivní tvorbu a získání profesionálního vzhledu dokumentů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 15 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – základy programování ve VBA http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/7 <br>Tento kurz je zaměřen zejména na automatizaci opakujících se činností pomocí Excel VBA (Visual Basic for Applications), ale také na doplnění uživatelského rozhraní o vlastní funkce.</br> <br>Seznámíte se s nezbytnými základy jazyka, jako jsou deklarace proměnných a konstant. Naučíte se programovat vlastní procedury a funkce včetně použití parametrů, pomocí nichž podstatně rozšíříte jejich použitelnost. Poznáte základní objekty aplikace Excel, jejich vlastnosti a metody. Budete umět provádět veškeré operace se sešitem, a s listy. Zvládnete manipulaci s buňkami a jejich obsahem a formátem, a to včetně tvorby nejrůznějších vzorců. Naprogramujete si řadu vlastních užitečných funkcí používajících funkce VBA, kterými si doplníte portfolio funkcí listu sešitu. V řadě úloh budete pro rozhodování používat podmíněné příkazy. Opakující se kroky zrealizujete pomocí vhodných příkazů cyklů.</br> <br>Naprogramovaný kód se naučíte ladit pomocí různých nástrojů, které pomáhají odhalit syntaktické a sémantické chyby. Chyby při běhu programu, způsobené určitými nevhodnými okolnostmi, dokážete eliminovat naprogramováním kódu pro ošetření chyb.</br> Mon, 19 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – analýzy rozsáhlých dat kontingenčními tabulkami a vzorci http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/13 <br>Tento kurz nahrazuje a podstatně rozšiřuje oblíbený kurz Microsoft Excel - kontingenční tabulky. Většina představených funkcí a nástrojů bude aplikována na databázi s obchodními daty.</br> <br>Kurz je rozdělen do dvou hlavních témat. V první části se naučíte na praktických příkladech používat různé vybrané nástroje pro výpočetní a grafickou analýzu dat. Nejdříve se seznámíte s několika výkonnými funkcemi vhodnými pro výpočetní analýzu rozsáhlých dat. Poté použijete další funkce pro předběžnou úpravu dat databáze tak, aby byla jejich další analýza pomocí kontingenčních tabulek a grafů snadná a dostatečně účinná.</br> <br>Dále si vyzkoušíte vybrané možnosti rychlé grafické analýzy dat a jejich působivé prezentace pomocí podmíněného formátování a minigrafů – malých grafů zobrazujících se přímo v buňkách vedle dat.</br> <br>Ve druhé části kurzu zvládnete tvorbu kontingenčních tabulek, včetně jejich podrobného nastavení, formátování a filtrování. Využijete nové efektivní filtry , jako jsou průřezy a časová osa. Z pokročilých nástrojů kontingenční tabulky se seznámíte se souhrny a dále s počítanými poli a položkami. Na závěr si vyzkoušíte, jak snadno jediným kliknutím vytvořit kontingenční graf pro lepší znázornění dosažených výsledků.</br> Mon, 19 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Datové schránky – podrobné informace http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/32 V kurzu účastníci získají informace o základních pravidlech práce s datovými schránkami pro komunikaci s veřejnou správou. Účastníci kurzu se seznámí s přehledem platné legislativy a zároveň získají mnoho praktických informací a shrnutí změn, které v komunikaci s veřejnou správou přinesly datové schránky. Tue, 20 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – pro středně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/14 <br>Seznámíte se s tipy pro rychlé vkládání dat a jejich pokročilými úpravami, jako je vyhledávání dat podle formátu, nebo výběr buněk určitého typu. Budete umět formátovat data pomocí vlastních číselných formátů. Zdokonalíte vizuální stránku svých dat použitím podmíněného formátu a aplikací složitějších grafů s vloženými spojnicemi trendu.</br> <br>Naučíte se efektivněji vytvářet vzorce díky použití různých typů odkazů, a to včetně prostorových (na jiné listy) či externích (do jiných sešitů). Čitelnost vzorců zlepšíte využitím názvů buněk a oblastí. Seznámíte se s tlačítkem Rychlá analýza, poskytujícím bleskové výpočetní a grafické výstupy na jedno kliknutí.</br> <br>Zpracování rozsáhlých dat si usnadníte využitím tabulky, ve které můžete snadno řadit a filtrovat data, a to nejen podle jejich hodnot, ale i podle barvy nebo aplikovaných ikon. Výsledky práce se naučíte využívat v jiných aplikacích Office, jako je PowerPoint nebo Word.</br> Thu, 22 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – tipy a triky pro zefektivnění práce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/5 <br>Na tomto kurzu, určeném absolventům základního školení či středně pokročilým samoukům, si zlepšíte nejdůležitější pracovní postupy, a utřídíte a doplníte si své znalosti.</br> <br>Naučíte se přizpůsobit si pracovní prostředí aplikace pro pohodlnou a přehlednou práci. Seznámíte se s tipy pro rychlou práci se soubory, abyste neztráceli čas hledáním svých pracovních sešitů a snadno se v nich zorientovali. Zlepšíte si podstatně komfort vkládání dat tvorbou různých typů řad či vkládáním a zpracování dat na více listech současně. Pro úpravy dat, jako je kopírování, vyhledávání nebo změna struktury listu, budete mít k ruce řadu rychlých triků i méně používaných pokročilých postupů.</br> <br>Zrychlíte si rovněž standard tvorby vzorců. Pomocí triků pro jejich vkládání a kopírování s využitím různých technik včetně tabulky se seznámíte s méně známými postupy při aplikaci funkcí automatického shrnutí. Naučíte se používat jednu funkci pro tvorbu různých dynamických souhrnů. Svoje data budete umět atraktivně a přitom jednoduše formátovat i vizualizovat pomocí podmíněných formátů, minigrafů nebo grafů využívajících obrázky.</br> <br>Na závěr si osvojíte, jak bezproblémově tisknout jakkoli velké oblasti dat s využitím zvláštních zobrazení, určených právě pro přípravu tisku.</br> Wed, 28 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Access – pokročilé techniky návrhu databáze http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/2 Pokročilé vlastnosti tabulek, polí a relací. Import a propojení dat z různých zdrojů. Souhrnné, parametrické a křížové dotazy, akční dotazy a jejich praktická aplikace, vlastnosti dotazů. Tvorba formulářů a sestav v návrhovém zobrazení. Základy tvorby samostatných a vnořených maker. Základní informace o nasazení databázové aplikace do provozu. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 29 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – pro středně pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/28 Intenzivní forma kurzu Microsoft Word - pro středně pokročilé je určena uživatelům, kteří s programem již běžně pracují a chtějí si své znalosti rozšířit o pokročilé funkce. Kurz zahrnuje tato témata: Formátování paralelních sloupců pomocí tabulátorů. Použití a tvorba víceúrovňových odrážek a číslování. Konzistentní a rychlé formátování rozsáhlých dokumentů pomocí stylů. Metody vkládání obsahu, jeho změny a aktualizace. Rozdělení dokumentu na oddíly a jejich využití pro složitější nastavení tiskové strany a vkládání různých záhlaví a zápatí. Vlastní nastavení automatických oprav. Automatické vkládání opakujícího se textu pomocí stavebních bloků. Pokročilé vyhledávání a náhrada s použitím zástupných a zvláštních znaků. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 29 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – interaktivní tabulky a grafy II. http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/3 <br>Kurz je určen uživatelům, kteří mají velmi dobré znalosti aplikace Excel, zejména v oblasti používání vzorců. V tomto kurzu vytvoříte pod vedením lektora interaktivní report z dat databáze. Začnete parametrickým importem dat, takže bude možno prezentovaná data vždy snadno aktualizovat. Při vytváření reportu využijete řadu technik, jako je použití dynamických vzorců, využití ovládacích prvků formuláře, názvů atd.</br> <br>Importovaná data zobrazíte na listu sešitu ve výřezu, ve kterém se budete moci pohybovat posuvníkem. Data budou dynamicky formátována podmíněným formátem a bude je možno řadit pomocí ovládacích prvků. Jejich prezentaci zajistíte pomocí interaktivních grafů.</br> Fri, 30 Nov 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft PowerPoint – prezentační dovednosti prakticky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/19 <br>V kurzu se naučíte, jak prakticky využít aplikaci PowerPoint k efektivnímu vytváření úspěšných prezentací. Seznámíte se s řadou zásad, které by při tvorbě prezentace měly být dodrženy, a to jak z hlediska obsahového, tak i typografického.</br> <br>Začnete stanovením záměru prezentace tak, abyste jejím předvedením dosáhli stanovených cílů. Pro vlastní praxi je důležité znát různé možnosti, jak rychle vytvořit prezentaci z textů, které již máte připravené například v dokumentu Word. Dále se naučíte s textem účinně pracovat v zobrazení. Zahlcení prezentace texty zabráníte jejich přesunem do poznámek nebo převedením na grafické objekty či diagramy, jako jsou například obrázky SmartArt.</br> <br>Zvládnutím tvorby vlastních motivů snadno upravíte barvy a písma prezentace dle vizuálního stylu společnosti bez nutnosti úpravy objektů na desítkách snímků. Při práci s předlohami zjistíte, jak je snadné v celé prezentaci například zvětšit nebo posunout nadpis či vložit na každý snímek logo společnosti.</br> <br>Pro zvýšení atraktivity a názornosti prezentace můžete použít elegantní přechody snímků a animace objektů na snímku nebo vložit multimediální soubor (například video popisující postup prací nebo ilustrující nové vlastnosti nabízeného výrobku).</br> <br>Na konečný dopad prezentace má podstatný vliv i způsob předvedení prezentace. V tomto směru si osvojíte řadu tipů zaručujících hladký průběh předvádění s maximální podporou pro předvádějícího a dostatečným komfortem pro publikum.</br> Mon, 03 Dec 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Outlook – týmová spolupráce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/16 Podrobné nastavení sledování a možností pošty, automatická organizace zpráv pomocí pravidel, využití aplikace k organizování vlastního času, plánování schůzek a další možnosti týmové spolupráce. Tvorba úkolů a jejich předávání. Efektivní využití poznámek. Sledování činností pomocí Deníku. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 06 Dec 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – pro pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/29 Intenzivní forma kurzu Microsoft Word - pro pokročilé je určena pro uživatele Word, kteří zpracovávají rozsáhlé dokumenty. Kurz zahrnuje tato témata: Výpočty a řazení v tabulkách. Převod textu na tabulku a zpět. Podrobné nastavení formátování a obtékání obrázků textem. Vkládání a formátování grafů a obrazců. Tvorba složitých a rozsáhlých dokumentů, doplněných rejstříkem, poznámkami pod čarou a vysvětlivkami. Organizace dokumentu s využitím stylů a zobrazení Osnova, tvorba a použití vnořených dokumentů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Wed, 12 Dec 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Project – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/23 Efektivní tvorba projektového plánu. Zahrnuje podrobné informace o úkolech, zdrojích a jejich přiřazení. Metody optimalizace plánu. Importy a exporty dat. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 13 Dec 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft OneNote http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/15 Možnosti práce s Microsoft OneNote. Účastníci kurzu se naučí, jak snadno strukturovaně uspořádávat, vyhledávat, opakovaně používat a sdílet poznámky a informace. Důraz bude kladen i na sdílení informací s ostatními aplikacemi sady Microsoft Office. Pomocí OneNote a jeho dokonalému třídění se účastníci kurzu naučí mít vždy vše po ruce poznámky a odkazy na dokumenty, videa, zvuky a další objekty. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 17 Dec 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – pro středně pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/11 <br>Seznámíte se s tipy pro rychlé vkládání dat a jejich pokročilými úpravami, jako je vyhledávání dat podle formátu nebo výběr buněk určitého typu. Budete umět formátovat data pomocí vlastních číselných formátů. Zdokonalíte vizuální stránku svých dat použitím podmíněného formátu a aplikací složitějších grafů s vloženými spojnicemi trendu.</br> <br>Naučíte se efektivněji vytvářet vzorce díky použití různých typů odkazů, a to včetně prostorových (na jiné listy) či externích (do jiných sešitů). Seznámíte se s tlačítkem Rychlá analýza, které poskytují bleskové výpočetní a grafické výstupy na jedno kliknutí.</br> <br>Zpracování rozsáhlých dat si usnadníte využitím tabulky, ve které můžete snadno řadit a filtrovat data, a to nejen podle jejich hodnot, ale i podle barvy nebo aplikovaných ikon.</br> Tue, 18 Dec 2018 08:00:00 +0100 cs