RSS | Digi Akademie http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/ Firemní kurzy jsou pořádány pro skupiny pracovníků a zákazník si sám zvolí místo, délku, datum i naplň kurzu. Microsoft Word – obnova znalostí http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/37 Tato intenzivní varianta kurzu Microsoft Word – základní je určena pro uživatele, kteří již s Wordem pracují a chtějí si své znalosti obnovit a rozšířit. <br>Nejprve se zaměříte na rychlé zvládnutí práce s dokumenty, zejména s využitím klávesových zkratek, a jejich ukládání v různých formátech. Naučíte se vytvářet texty dokumentů s využitím různých speciálních znaků, nutných z hlediska respektování základních typografických pravidel. V textech budete umět provádět různé úpravy, jako jsou přesuny textů, získávání textu kopírováním z jiných dokumentů nebo vyhledávání určitého textu a jeho náhrada jiným textem. <br>Dále se budete věnovat formátování písma a odstavců, aby byl dokument nejen obsahově správný, ale také atraktivní a přehledný. K rychlému formátování delších dokumentů výhodně využijete vestavěné styly. Pro respektování firemního vizuálního stylu můžete aplikovat vhodný motiv, který určuje barevnost a základní písmo dokumentu. Lepšího pochopení sdělovaného textu dosáhnete zejména vložením správně strukturovaných tabulek či vhodných obrázků. <br>Budete umět zkontrolovat pravopis dokumentu, vložit do něj záhlaví a zápatí a nastavit ho pro tisk. A pokud upřednostňujete komunikaci mailem, pak téměř vše, co se naučíte, budete moci využívat i při tvorbě a formátování e-mailů v aplikaci Outlook. Mon, 01 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – tipy a triky pro zefektivnění práce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/7 Na tomto kurzu, určeném absolventům základního školení či středně pokročilým samoukům, si zlepšíte nejdůležitější pracovní postupy, a utřídíte a doplníte si své znalosti. <br>Naučíte se přizpůsobit si pracovní prostředí aplikace pro pohodlnou a přehlednou práci. Seznámíte se s tipy pro rychlou práci se soubory, abyste neztráceli čas hledáním svých pracovních sešitů a snadno se v nich zorientovali. Zlepšíte si podstatně komfort vkládání dat tvorbou různých typů řad či vkládáním a zpracování dat na více listech současně. Pro úpravy dat, jako je kopírování, vyhledávání nebo změna struktury listu, budete mít k ruce řadu rychlých triků i méně používaných pokročilých postupů. <br>Zrychlíte si rovněž standard tvorby vzorců. Pomocí triků pro jejich vkládání a kopírování s využitím různých technik včetně tabulky se seznámíte s méně známými postupy při aplikaci funkcí automatického shrnutí. Naučíte se používat jednu funkci pro tvorbu různých dynamických souhrnů. Svoje data budete umět atraktivně a přitom jednoduše formátovat i vizualizovat pomocí podmíněných formátů, minigrafů nebo grafů využívajících obrázky. <br>Na závěr si osvojíte, jak bezproblémově tisknout jakkoli velké oblasti dat s využitím zvláštních zobrazení, určených právě pro přípravu tisku. Tue, 02 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – makra efektivně http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/18 Kurz je určen především pro uživatele, kteří si potřebují zautomatizovat některé každodenně se opakující činnosti, ale nechtějí se příliš zabývat teorií programování ve VBA. Může dobře posloužit ke správnému rozhodnutí i těm, kdo zvažují, zda se věnovat programování ve VBA na detailnější úrovni. <br>Naučíte se zaznamenat opakující se postupy formou makra, prohlížet zaznamenaný kód a ladit ho metodou krokování. Vytvoříte si různé nástroje pro spuštění zaznamenaného makra, jako jsou tlačítka na panelu Rychlý přístup nebo na listu sešitu. Rovněž se zorientujete v nápovědě k VBA, abyste byli s její pomocí schopni makro opravit a zobecnit pro použití v různých podmínkách. Během kurzu budou zmíněny tipy, jak makro zaznamenat tak, aby pracovalo co nejobecněji i bez větších úprav kódu. Tue, 02 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – analýzy rozsáhlých dat kontingenčními tabulkami a vzorci http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/21 Tento kurz nahrazuje a podstatně rozšiřuje oblíbený kurz Microsoft Excel - kontingenční tabulky. Většina představených funkcí a nástrojů bude aplikována na databázi s obchodními daty. <br>Kurz je rozdělen do dvou hlavních témat. V první části se naučíte na praktických příkladech používat různé vybrané nástroje pro výpočetní a grafickou analýzu dat. Nejdříve se seznámíte s několika výkonnými funkcemi vhodnými pro výpočetní analýzu rozsáhlých dat. Poté použijete další funkce pro předběžnou úpravu dat databáze tak, aby byla jejich další analýza pomocí kontingenčních tabulek a grafů snadná a dostatečně účinná. <br>Dále si vyzkoušíte vybrané možnosti rychlé grafické analýzy dat a jejich působivé prezentace pomocí podmíněného formátování a minigrafů – malých grafů zobrazujících se přímo v buňkách vedle dat. <br>Ve druhé části kurzu zvládnete tvorbu kontingenčních tabulek, včetně jejich podrobného nastavení, formátování a filtrování. Využijete nové efektivní filtry , jako jsou průřezy a časová osa. Z pokročilých nástrojů kontingenční tabulky se seznámíte se souhrny a dále s počítanými poli a položkami. Na závěr si vyzkoušíte, jak snadno jediným kliknutím vytvořit kontingenční graf pro lepší znázornění dosažených výsledků. Wed, 03 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft PowerPoint – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/28 Kurz je zaměřen na položení poctivých základů tvorby prezentací. <br>Na úvod se seznámíte s několika zásadami pro vytváření prezentací, a to jak obsahových, tak i formátových. Poté si vytvoříte úplně novou prezentaci na vybrané téma, postupně do ní vložíte snímky požadovaného rozložení, například úvodní snímek nebo snímek pro porovnání. Naučíte se vkládat a formátovat texty, měnit a obnovovat rozložení snímků a organizovat je do správného pořadí. <br>Protože v řadě prezentací je vhodnější vyjádřit myšlenky a postupy obrazem místo textem, naučíte se vkládat nejrůznější grafické objekty, jako jsou obrázky, obrázky online, ikony nebo online videa. Pokud potřebujete vyjádřit systematický pohled na určitou věc a postihnout například změny v čase, budou se skvěle hodit tabulky a grafy. Pracovní postupy nebo organizační schémata znázorníte nejlépe pomocí diagramů, které můžete nakreslit pomocí obrazců, nebo použít obrázky SmartArt. <br>Rychlé změny vzhledu již hotové prezentace dosáhnete pomocí změny motivu. Můžete chtít například dosáhnout barevného ladění prezentace dle firemního vizuálního stylu, nebo jen rychle změnit vzhled prezentace na atraktivnější. Pokud si připravíte prezentaci, která se bude s největší pravděpodobností v budoucnu opakovat, uložíte si ji jako šablonu. <br>Pro zvýšení atraktivity předvádění můžete aplikovat různé přechody snímků. Vytvořenou prezentaci vhodným způsobem načasujete a nastavíte pro předvádění. Během jejího předvádění se naučíte správně navigovat mezi snímky. <br>Na závěr se seznámíte s možnostmi tiskových výstupů prezentace, například si můžete chtít vytisknout poznámky a mít je k ruce během předvádění, nebo předat podklady publiku. Thu, 04 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Outlook – týmová spolupráce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/24 Dokonalé zvládnutí aplikace Outlook je důležitým předpokladem vyšší efektivity práce, protože prakticky na každé pracovní pozici stráví uživatelé i hodiny času denně vyřizováním elektronické korespondence a plánováním osobního času, v případě manažerů pak i plánováním času členů pracovního týmu. <br>Pro urychlení těchto činností nestačí jen umět odesílat zprávy či na ně odpovídat. Pro účinný management zpráv si osvojíte funkce pro urychlení opakujících se činností, jako jsou například Rychlé kroky, které umožňují jediným klinutím například odeslat zprávu nadřízenému. Budete také umět nastavit sledování zprávy, pozdržet její odeslání, nebo ji ve výjimečném případě dokonce odvolat. <br>Hodně času zabírá uživatelům ruční organizace zpráv. V tomto směru se v kurzu naučíte, jak přijaté či odesílané zprávy organizovat automaticky na základě určitých pravidel, a to i v případě nastavení stavu „mimo kancelář“. Ukážete si, jak urychlit vyhledávání využitím pokročilých kritérií a jak využít Složky výsledků hledání, pokud opakovaně vyhledáváte například zprávy nad určitou velikost. <br>Outlook využijete výhodně i při organizaci svého času. Do kalendáře aplikace Outlook si můžete zadávat nejen jednorázové či opakované události, ale i svátky nebo dovolené. Pokud organizujete různé pracovní schůzky, můžete je snadno naplánovat tak, abyste měli jistotu, že pozvaní účastníci mají v čase schůzky ve svých kalendářích volno. Rozeslání pozvánek i potvrzení nebo odmítnutí účasti probíhají pouze pomocí zpráv. Jako organizátor ve svém kalendáři snadno zjistíte, jaký je stav účasti. U všech položek kalendáře lze nastavit upozornění, takže už nikdy nic nezmeškáte. <br>Úkoly, které nemusejí být realizovány v konkrétním čase, si zadáte jako úkoly, které budete moci případně předat dalším osobám. Ve svém seznamu úkolů snadno zkontrolujete stav jejich plnění, a to bez nutnosti jakékoli přímé komunikace s příjemcem úkolu. <br>Dozvíte se i další zajímavé informace, například jak si z poznámky vytvořit „barevný lepicí papírek“ na ploše obrazovky, jak si lépe vizualizovat položky některých složek nebo jak určitou složku sdílet s ostatními uživateli tak, aby k ní obdrželi odpovídající práva. Fri, 05 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Visio - základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/32 Efektivní tvorba výkresů ve verzi 2010 s možností použití desítek šablon a stovek obrazců. Vývojové a organizační diagramy, mapy, architektonické nákresy, počítačové sítě i technické výkresy. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Fri, 05 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – obnova znalostí http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/13 Intenzivní varianta kurzu Microsoft Excel - základní je určena pro uživatele, kteří již s Excelem pracují a chtějí si své znalosti obnovit a rozšířit. Seznámíte se s tipy pro rychlé a správné vkládání dat, jejich efektivní úpravy a přehledné formátování s využitím firemních i vlastních vizuálních stylů. Zvládnete rychlý pohyb v sešitu s efektivním prováděním výběrů buněk a oblastí. Dovíte se různé triky, jak účinně postupovat při práci s listy a při úpravách jejich struktury. <br>Osvojíte si základy tvorby vzorců včetně aplikace nejpoužívanějších funkcí automatického shrnutí, jako jsou součty nebo průměry. Vložená data budete umět vizualizovat pomocí řady typů efektně formátovaných grafů. Naučíte se také, jak snadno přidat na list záhlaví a zápatí a jak správně nastavit tisk pro menší i velmi rozsáhlou oblast dat. Mon, 08 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – pro středně pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/39 Intenzivní forma kurzu Microsoft Word – pro středně pokročilé je určena uživatelům, kteří s programem již běžně pracují a chtějí si své znalosti rozšířit o pokročilé funkce. <br>Nejprve se podrobně seznámíte s různými nástroji pro kontrolu dokumentu. Plně zvládnete nastavení automatických oprav, které si doplníte o vlastní. Naučíte se vyhledávat a nahrazovat skryté znaky a formáty, takže dokážete například najednou odstranit z dokumentu všechny prázdné odstavce. <br>Nejdůležitější pro správné a rychlé formátování dokumentu jsou styly, které jste se naučili používat v základním kurzu. Nyní si budete umět styly přizpůsobovat, vytvářet vlastní a plně využívat jejich potenciál třeba k výběru shodně formátovaného textu, bleskové změně vzhledu nadpisů nebo k tvorbě obsahu. Vytváříte-li podobné dokumenty tak, že starý dokument uložíte pod novým jménem, budete nyní moci postupovat profesionálněji – vytvoříte si vlastní šablony obsahující vhodné styly a další součásti usnadňující práci s dokumentem. <br>Do různých částí dokumentu budete umět vkládat různá záhlaví a zápatí. K tomu využijete oddíly, do kterých lze dokument rozdělit. Pomocí oddílů také dokážete zformátovat text do sloupců nebo třeba vytisknout stránku s mapou na šířku. Tue, 09 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – interaktivní tabulky a grafy I. http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/15 Statické tabulky a grafy, poskytující stále stejný pohled na data, se naučíte oživit pomocí parametrů, realizovaných nejrůznějšími prvky aplikace Excel, jako je ověření dat seznamem, ovládací prvky formuláře, vybrané funkce nebo názvy oblastí či vzorců. Budete tak schopni provádět podstatně sofistikovanější a lépe využitelné analýzy a vizualizace dat. <br>Prvky parametrizace budete umět aplikovat v různých oblastech práce, od dynamických výpočtů, interaktivního formátování pomocí podmíněného formátování využívajícího prvky parametrizace a vzorce, až po dynamické grafy, měnící se na základě určitého výběru nebo na základě změn maticového vzorce závislého na stavu ovládacích prvků formuláře. Také se seznámíte s možnostmi importu dat z webu a jejich využitím pro nadčasovou práci s kalendářem. Wed, 10 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – programování ve VBA pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/11 V kurzu se seznámíte s některými pokročilými technikami práce ve VBA. <br>Nejprve si doplníte řadu znalostí ze základního kurzu. Například se dovíte některé podrobnosti týkající se deklarace volitelných parametrů, práce s více rozměrnými poli, vlastností a metod objektu Application atd. <br>V další části si naprogramujete řadu užitečných událostních procedur sešitu, listu či buněk. Naučíte se používat a programovat ovládací prvky ActiveX, a s jejich pomocí vytvoříte na listu sešitu jednoduchý formulář. Dále si osvojíte tvorbu formulářů VBA a programování jejich událostí. Připojíte si knihovnu umožňující práci se soubory složkami a naprogramujete si s jejím využitím praktickou proceduru. <br>Pokud budete potřebovat spouštět z kódu VBA jiné aplikace a pracovat s jejich objekty, získáte na kurzu základní znalosti o automatizaci a rovněž základy zpracování dat pomocí technologie ActiveX Data Objects (ADO), umožňující přistupovat z Excelu například k datům databáze. <br>Seznámíte se se základy tvorby vlastních objektů, a na závěr si vytvoříte a nainstalujete jednoduchý doplněk aplikace. Thu, 11 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - vzorce prakticky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/17 Kurz je určen pro pokročilé uživatele, kteří běžně používají vzorce a některé funkce a chtějí si zlepšit znalosti v jejich praktickém používání napříč různými funkčnostmi aplikace Excel. Všechna probíraná témata jsou procvičována na zcela konkrétních praktických příkladech. <br>Vzorce a funkce se v tomto kurzu naučíte používat nejen ve smyslu klasických výpočtů, ale zejména jako podpůrný aparát pro realizaci dalších funkcí Excelu. Nejprve si na různých charakteristických úlohách připomenete práci s nejpoužívanějšími funkcemi a zopakujete si možnosti rychlé tvorby vzorců, a to včetně správných postupů tvorby vzorců s vnořenými funkcemi. Také se seznámíte se speciálními typy názvů odkazujících na vzorce a jejich použitím. Naučíte se vyhledávat chybné vzorce a tyto chyby různými způsoby řešit. <br>Pokud pracujete s daty, která jsou importována z externích databází nebo internetu v nevhodném formátu, dokážete je pomocí nabytých znalostí transformovat do vhodného formátu použitelného pro zpracování nástroji Excelu. Například tak, abyste datum nebo číslo importované jako text převedli na korektní datum a číslo, s nímž je možno provádět další požadované výpočty. <br>Pomocí vzorců si podstatně rozšíříte možnosti sofistikovanější aplikací podmíněného formátování, zejména jeho dynamických forem. S použitím různých funkcí pak snadno zvládnete i nastavení pro komplikovanější případy ověření dat. Vzorce používající různé funkce se naučíte používat i v dalších případech – pro porovnávání seznamů, vyhledávání duplicit či jedinečných hodnot, pro rozšířené možnosti filtrace nebo přípravu dat speciálních grafů apod. Na závěr se seznámíte rovněž s požitím maticových vzorců.</br> <br>Obsah kurzu bude přizpůsoben úrovni znalostí účastníků. Mon, 15 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – pro středně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/22 Seznámíte se s tipy pro rychlé vkládání dat a jejich pokročilými úpravami, jako je vyhledávání dat podle formátu, nebo výběr buněk určitého typu. Budete umět formátovat data pomocí vlastních číselných formátů. Zdokonalíte vizuální stránku svých dat použitím podmíněného formátu a aplikací složitějších grafů s vloženými spojnicemi trendu. <br>Naučíte se efektivněji vytvářet vzorce díky použití různých typů odkazů, a to včetně prostorových (na jiné listy) či externích (do jiných sešitů). Čitelnost vzorců zlepšíte využitím názvů buněk a oblastí. Seznámíte se s tlačítkem Rychlá analýza, poskytujícím bleskové výpočetní a grafické výstupy na jedno kliknutí. <br>Zpracování rozsáhlých dat si usnadníte využitím tabulky, ve které můžete snadno řadit a filtrovat data, a to nejen podle jejich hodnot, ale i podle barvy nebo aplikovaných ikon. Výsledky práce se naučíte využívat v jiných aplikacích Office, jako je PowerPoint nebo Word. Wed, 17 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Project – řízení projektů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/31 Základy tvorby projektového plánu v prostředí Microsoft Project. Tvorba osnovy plánu, přiřazení zdrojů, práce s kalendáři. Sledování a vyhodnocení projektu. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 22 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – pro pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/14 Seznámíte se s řadou důležitých logických, matematických, textových a dalších funkcí důležitých pro zpracování firemních dat. V případě složitějších vzorců budete umět snadno odhalit a odstranit chyby. Při zadávání dat výhodně využijete nástroje ověření dat, které zaručují jejich integritu a konzistenci, podobně jako v databázových systémech. <br>Data uložená v externích databázích či souborech, budete je umět importovat a dále filtrovat pomocí pokročilých filtrů, a průřezů. Data rychle a efektivně zanalyzujete pomocí souhrnů nebo výkonných kontingenčních tabulek či efektních grafů. K analýze a modelování různých situací využijete nástroje citlivostní analýzy, a zjistíte například to, jak nastavit vstupní data pro dosažení konkrétního požadovaného výsledku ve vzorci. Tue, 23 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – tvorba formulářů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/8 Na kurzu věnovaném tvorbě formulářů na listu sešitu Excel, které slouží ke sběru dat pro nejrůznější účely, se naučíte vytvářet formuláře Microsoft Excel s využitím různých prvků a technik. Zvládnete vkládání a kompletní nastavení vlastností klasických formulářových prvků, včetně jejich využití v navazujících vzorcích. Ve formulářích použijete také funkci ověření dat, a to jak pro zaručení správnosti dat, tak pro zjednodušení vkládání a zajištění jejich konzistence. Na formulář budete umět vložit příkazové tlačítko spouštějící jednoduché zaznamenané makro pro uložení dat formuláře do databáze Excel. <br>Vyzkoušíte si i tvorbu formulářů s použitím ovládacích prvků ActiveX, které se používají zejména kvůli komplexnějším možnostem programování událostí. Pod vedením lektora si naprogramujete jednoduchou událostní proceduru.</br> <br>Na závěr se seznámíte s možnostmi zamykání listů a sešitu, a dovíte se, kdy je který typ uzamčení vhodné použít. Thu, 25 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – interaktivní tabulky a grafy II. http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/16 Kurz je určen uživatelům, kteří mají velmi dobré znalosti aplikace Excel, zejména v oblasti používání vzorců. V tomto kurzu vytvoříte pod vedením lektora interaktivní report z dat databáze. Začnete parametrickým importem dat, takže bude možno prezentovaná data vždy snadno aktualizovat. Při vytváření reportu využijete řadu technik, jako je použití dynamických vzorců, využití ovládacích prvků formuláře, názvů atd. <br>Importovaná data zobrazíte na listu sešitu ve výřezu, ve kterém se budete moci pohybovat posuvníkem. Data budou dynamicky formátována podmíněným formátem a bude je možno řadit pomocí ovládacích prvků. Jejich prezentaci zajistíte pomocí interaktivních grafů. Fri, 26 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – základy programování ve VBA http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/10 Tento kurz je zaměřen zejména na automatizaci opakujících se činností pomocí Excel VBA (Visual Basic for Applications), ale také na doplnění uživatelského rozhraní o vlastní funkce. <br>Seznámíte se s nezbytnými základy jazyka, jako jsou deklarace proměnných a konstant. Naučíte se programovat vlastní procedury a funkce včetně použití parametrů, pomocí nichž podstatně rozšíříte jejich použitelnost. Poznáte základní objekty aplikace Excel, jejich vlastnosti a metody. Budete umět provádět veškeré operace se sešitem, a s listy. Zvládnete manipulaci s buňkami a jejich obsahem a formátem, a to včetně tvorby nejrůznějších vzorců. Naprogramujete si řadu vlastních užitečných funkcí používajících funkce VBA, kterými si doplníte portfolio funkcí listu sešitu. V řadě úloh budete pro rozhodování používat podmíněné příkazy. Opakující se kroky zrealizujete pomocí vhodných příkazů cyklů. <br>Naprogramovaný kód se naučíte ladit pomocí různých nástrojů, které pomáhají odhalit syntaktické a sémantické chyby. Chyby při běhu programu, způsobené určitými nevhodnými okolnostmi, dokážete eliminovat naprogramováním kódu pro ošetření chyb. Mon, 29 Jun 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – vytváříme aplikaci http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/12 Pod vedením zkušeného lektora vytvoříte interaktivní report založený na datech relační databáze. Naučíte se používat Microsoft Query pro import externích dat a upravovat SQL importovaných dotazů tak, aby výsledky dotazu závisely na nastavení parametrů v určitých buňkách (ve verzi Excel 2016 může být pro část dotazů použita funkce Načíst a transformovat). <br>Seznámíte se s nastavením ověření seznamem, které je nutné k zajištění pohodlné práce s parametry reportu. Na základě importovaných dat vytvoříte pomocí vzorců vlastní obsah reportu, který doplníte o interaktivní souhrnné výpočty. Pro lepší vizualizaci dat použijete minigrafy a podmíněný formát. Na závěr report doplníte informačním formulářem naprogramovaným ve VBA a přidáte událostní proceduru pro jeho zobrazení. Tue, 07 Jul 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Access – základy programování ve VBA http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/2 Automatizace aplikace pomocí Microsoft Access VBA. Základy jazyka - deklarace proměnných a konstant, deklarace procedur a funkcí, používání parametrů, příklady použití funkcí VBA, základní podmíněné příkazy a příkazy cyklů. Úvod do objektového modelu Access a seznámení se základními kolekcemi a objekty a jejich vlastnostmi. Příkazy pro práci s kolekcemi a objekty. Programování událostí formulářů a sestav. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 17 Aug 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel 2016 – novinky oproti verzi 2010 a 2013 http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/20 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2016, kteří dosud pracovali ve verzi 2010 nebo 2013. <br>Vzhledem k tomu jsou zmíněny i některé novinky verze 2013. Nejprve se seznámíte s novinkami týkajícími se běžné každodenní práce. Zjistíte jaké jsou nové možnosti zobrazení uživatelského rozhraní a okna aplikace, jak zdokonalit možnosti přístupu k souborům a složkám, a jak přepracovat koncept ukládání souborů na běžné disky i do cloudu. Objevíte snadný přístup k tisícům šablon online a seznámíte se s novými inteligentními šablonami připravenými pro okamžité použití. <br>Dále poznáte řadu nových nástrojů výpočetní a grafické analýzy. Zvládnete používání několika nových funkcí a osvojíte si přepracovaný koncept automatického dokončování funkcí při ručním zápisu vzorců do buněk listu. K vizualizaci dat použijete nové typy grafů, jako například vodopádový nebo hierarchický. Používáte-li funkce pro tvorbu prognóz, budete moci ve verzi 2016 využít novou funkci List prognózy. <br>Pro velmi pokročilé uživatele je připravena stručná informace o možnostech transformace dat během importu, tvorbě kontingenčních tabulek pomocí doplňku Power Pivot i o dalších nových nástrojích patřících do skupiny Power BI (Business Intelligence). Thu, 27 Aug 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – prezentace a analýza dat pomocí grafů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/23 Získáte podrobné informace o rychlém postupu tvorby grafu a jeho úprav. Uděláte si kompletní přehled o typech grafů a vhodnosti jejich použití, včetně nejnovějších typů grafů přidaných do nových verzí Office a grafů vyžadujících speciálně připravená data. Grafy budete umět podrobně formátovat a interaktivně ovlivňovat množství zobrazených dat. Pokud nejsou vestavěné typy grafů vyhovující, můžete si vytvořit a uložit typ vlastní. <br>Osvojíte si vkládání různých dalších prvků do grafu, jako jsou například různé typy popisků, sloupce vzrůstu a poklesu, nebo spojnice trendů. Jsou speciálním nástrojem grafické analýzy, pomocí nichž získáte lepší představu o tom, jak se data v průběhu času měnila, případně jaká je predikce na další období. <br>Pro orientační vizualizaci dat se naučíte používat minigrafy, které jsou vkládány přímo do buněk listu sešitu. Tyto grafy umožňují data porovnávat či zvýrazňovat úspěšné a neúspěšné hodnoty. Navíc je můžete snadno tisknout společně s daty, která prezentují. Fri, 28 Aug 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/5 Naučíte se nastavit prostředí aplikace pro přehlednou práci. Seznámíte se s tipy pro rychlé a správné vkládání dat, jejich efektivní úpravy a přehledné formátování s využitím firemních i vlastních vizuálních stylů . Zvládnete se rychle pohybovat v sešitu a efetivně provádět výběrů buněk a oblastí. Dovíte se různé triky, jak účinně postupovat při práci s listy a při úpravách jejich struktury. <br>Osvojíte si základy tvorby vzorců včetně aplikace nejpoužívanějších funkcí automatického shrnutí, jako jsou součty nebo průměry. Vložená data budete umět vizualizovat pomocí řady typů efektně formátovaných grafů. Pro přibližné grafické ztvárnění dat použijete minigrafy vložené do buněk listu. Naučíte se také, jak snadno přidat na list záhlaví a zápatí, a jak správně nastavit tisk pro menší i velmi rozsáhlou oblast dat. Thu, 03 Sep 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft PowerPoint – prezentační dovednosti prakticky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/27 V kurzu se naučíte, jak prakticky využít aplikaci PowerPoint k efektivnímu vytváření úspěšných prezentací. Seznámíte se s řadou zásad, které by při tvorbě prezentace měly být dodrženy, a to jak z hlediska obsahového, tak i typografického. <br>Začnete stanovením záměru prezentace tak, abyste jejím předvedením dosáhli stanovených cílů. Pro vlastní praxi je důležité znát různé možnosti, jak rychle vytvořit prezentaci z textů, které již máte připravené například v dokumentu Word. Dále se naučíte s textem účinně pracovat v zobrazení. Zahlcení prezentace texty zabráníte jejich přesunem do poznámek nebo převedením na grafické objekty či diagramy, jako jsou například obrázky SmartArt. <br>Zvládnutím tvorby vlastních motivů snadno upravíte barvy a písma prezentace dle vizuálního stylu společnosti bez nutnosti úpravy objektů na desítkách snímků. Při práci s předlohami zjistíte, jak je snadné v celé prezentaci například zvětšit nebo posunout nadpis či vložit na každý snímek logo společnosti. <br>Pro zvýšení atraktivity a názornosti prezentace můžete použít elegantní přechody snímků a animace objektů na snímku nebo vložit multimediální soubor (například video popisující postup prací nebo ilustrující nové vlastnosti nabízeného výrobku). <br>Na konečný dopad prezentace má podstatný vliv i způsob předvedení prezentace. V tomto směru si osvojíte řadu tipů zaručujících hladký průběh předvádění s maximální podporou pro předvádějícího a dostatečným komfortem pro publikum. Mon, 07 Sep 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Outlook – poštovní služby http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/25 Kurz je zaměřen na dokonalé zvládnutí práce se zprávami a organizaci vlastních kontaktů. Poslední verze aplikace Outlook přinášejí mnoho nových nástrojů pro rychlou orientaci a urychlení práce. <br>Nejprve si nastavíte složku Pošta tak, abyste měli k dispozici vše pro pohodlnou práci. Poté se zaměříte na efektivní zvládnutí základních dovedností při práci se zprávami. Dovíte se například, jak rychle najít a zadat adresu osoby, u níž si pamatujete jen část příjmení, nebo jak plně využít podokno pro čtení ke komplexní práci se zprávou. Také si ukážete řadu tipů týkajících se manipulace s přílohami. <br>Zjistíte, kolik různých praktických vlastností je možno nastavit u zprávy například ohledně jejího sledování, odloženého odeslání nebo nastavení její neplatnosti k určitému datu a času. Naučíte se znovu odesílat dříve odeslané zprávy, aniž byste používali jejich přeposlání, a budete umět zprávu odvolat. Dokonale zvládnete organizaci zpráv pomocí složek či barevných kategorií a naučíte se zprávy rychle vyhledávat, řadit a seskupovat podle různých kritérií. <br>Pokud pracujete s externími kontakty, budete je umět vytvářet a ukládat do složky Lidé. Naučíte se i řadě triků, jak s kontakty provádět nejrůznější akce, aniž byste otevírali jejich formulář nebo používali příkazy na pásu karet. Ti, kdo často posílají zprávy stejným skupinám osob, si značně urychlí práci vytvořením skupiny kontaktů. Ta může zahrnovat nejen osoby z různých adresářů Outlook, ale i externí adresy. Připojíte si také vlastní kontakt k elektronickému podpisu, takže adresát dostane v příloze vizitku kontaktu, kterou si může snadno uložit. Thu, 10 Sep 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Access – základy tvorby databáze http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/3 Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních vlastností polí. Praktická práce s daty tabulek – vyhledávání a náhrada dat, řazení a filtrace. Import / export dat z / do Microsoft Excel. Tvorba základních dotazů včetně vypočítávaných, souhrnných a dotazů nad více tabulkami. Tvorba formulářů a sestav pomocí průvodců, úpravy jejich uspořádání a formátování. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 21 Sep 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – pro středně pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/19 Seznámíte se s tipy pro rychlé vkládání dat a jejich pokročilými úpravami, jako je vyhledávání dat podle formátu nebo výběr buněk určitého typu. Budete umět formátovat data pomocí vlastních číselných formátů. Zdokonalíte vizuální stránku svých dat použitím podmíněného formátu a aplikací složitějších grafů s vloženými spojnicemi trendu. <br>Naučíte se efektivněji vytvářet vzorce díky použití různých typů odkazů, a to včetně prostorových (na jiné listy) či externích (do jiných sešitů). Seznámíte se s tlačítkem Rychlá analýza, které poskytují bleskové výpočetní a grafické výstupy na jedno kliknutí. <br>Zpracování rozsáhlých dat si usnadníte využitím tabulky, ve které můžete snadno řadit a filtrovat data, a to nejen podle jejich hodnot, ale i podle barvy nebo aplikovaných ikon. Thu, 24 Sep 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Office 2016 – rozdíly a nové funkce oproti 2010/2013 http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/41 Kurz je určen pro uživatele produktů Microsoft Office 2010 nebo 2013, kteří chtějí začít rychle a efektivně využívat produkty nového Office 2016. Zaměřeno na Word, Excel, Outlook a PowerPoint. Zjednodušené ovládání, hledání informací a sdílení ve všech aplikacích Microsoft Office. Snazší tvorba rešerší a sledování stavu sdíleného dokumentu v aplikaci Word. Nové nástroje týmové spolupráce v aplikaci Outlook. Účinnější funkce grafické prezentace a analýzy dat v aplikaci Excel. Snazší tvorba efektivní prezentace a nové funkce pro její převádění. Fri, 25 Sep 2020 08:00:00 +0200 cs Datové schránky – podrobné informace http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/42 V kurzu účastníci získají informace o základních pravidlech práce s datovými schránkami pro komunikaci s veřejnou správou. Účastníci kurzu se seznámí s přehledem platné legislativy a zároveň získají mnoho praktických informací a shrnutí změn, které v komunikaci s veřejnou správou přinesly datové schránky. Wed, 30 Sep 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/34 Nejprve se podrobně seznámíte s prostředím programu a upravíte si ho pro přehlednou a pohodlnou práci. Naučíte se pracovat s nově pojatou nápovědou, která nabízí na základě jednoduché formulace problému řadu odkazů, včetně webu či přímého přístupu do dialogových oken. Poté se zaměříte na rychlé zvládnutí práce s dokumenty, zejména s využitím klávesových zkratek. <br>Naučíte se vytvářet texty dokumentů s využitím různých speciálních znaků, nutných z hlediska respektování základních typografických pravidel. Zvláštní pozornost bude věnována korespondenci. V textech budete umět provádět různé úpravy, jako jsou přesuny textů, získávání textu kopírováním z jiných dokumentů nebo vyhledávání určitého textu a jeho náhrada jiným textem. <br>Dále se budete věnovat formátování písma a odstavců, aby byl dokument nejen obsahově správný, ale také atraktivní a přehledný. K formátování delších dokumentů výhodně využijete vestavěné styly. Pro respektování firemního vizuálního stylu můžete aplikovat vhodný motiv, který určuje barevnost a písmo dokumentu. Lepšího pochopení sdělovaného textu dosáhnete zejména vložením správně strukturovaných tabulek či vhodných obrázků. <br>Budete umět zkontrolovat pravopis dokumentu, vložit do něj záhlaví a zápatí včetně číslování stránek a nastavit ho pro tisk. Na závěr k dopisu vytisknete obálku nebo štítek s adresou. A pokud upřednostňujete komunikaci mailem, pak téměř vše, co se naučíte, budete moci využívat i při tvorbě a formátování e-mailů v aplikaci Outlook. Thu, 01 Oct 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Outlook – tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/26 Mon, 05 Oct 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – vzorce a funkce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/9 Zopakujete si používání různých typů odkazů ve vzorcích a používání prostorových a externích odkazů. Naučíte se řadu nových triků pro snadné vkládání a kopírování vzorců, včetně tipů pro tvorbu vzorců obecně. Pro zpřehlednění složitějších vzorců se naučíte používat názvy. <br>Seznámíte se s nástroji pro vyhledání chybných vzorců a jejich opravu, jako je zobrazení vzorců na listu sešitu a jejich tisk, používání předchůdců a následníků nebo funkce vyhodnocení vzorce. Vzorce budete umět nejen zamknout, ale po uzamčení i skrýt. <br>Na jednoduchých praktických příkladech si procvičíte používání mnoha konkrétních funkcí různých kategorií – matematických, statistických, logických, textových nebo funkcí data a času. Na závěr se naučíte základům práce s maticovými vzorci a funkcemi. Thu, 08 Oct 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – pro středně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/35 Nejprve se podrobně seznámíte s různými nástroji pro tvorbu a kontrolu dokumentu. Nastavíte vlastnosti dokumentu, jako například název a autor, a podíváte se, jak je prakticky v dokumentu použít. Pro rychlé vkládání opakujících se částí dokumentů, jako jsou podpisy nebo určité odstavce smluv, využijete stavební bloky. Plně pod kontrolou budete mít automatické opravy, které si doplníte o vlastní. Také se naučíte plně využívat automatické formátování, které se hodí zejména v případě, že na podrobné formátování není čas. <br>Nejdůležitější pro správné a rychlé formátování dokumentu jsou styly, které jste se naučili používat v základním kurzu. Nyní si budete umět styly přizpůsobovat, vytvářet vlastní a plně využívat jejich potenciál třeba k výběru shodně formátovaného textu, bleskové změně vzhledu nadpisů nebo k tvorbě obsahu. Vytváříte-li podobné dokumenty tak, že starý dokument uložíte pod novým jménem, budete nyní moci postupovat profesionálněji – vytvoříte si vlastní šablony obsahující vhodné styly, stavební bloky a další součásti usnadňující práci s dokumentem. <br>Do různých částí dokumentu budete umět vkládat různá záhlaví a zápatí. K tomu využijete oddíly, do kterých lze dokument rozdělit. Pomocí oddílů také dokážete zformátovat text do sloupců nebo třeba vytisknout stránku s mapou na šířku. <br>Na závěr si vyzkoušíte práci s hromadnou korespondencí, která umožňuje rozeslat například shodnou nabídku nebo vánoční přání více adresátům. Vzhledem k tomu, že v tištěné formě se dokumenty rozesílají čím dál řidčeji, budete moci tuto funkci využít k hromadnému rozeslání dokumentu mailem. Thu, 15 Oct 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Project – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/30 Efektivní tvorba projektového plánu. Zahrnuje podrobné informace o úkolech, zdrojích a jejich přiřazení. Metody optimalizace plánu. Importy a exporty dat. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 22 Oct 2020 08:00:00 +0200 cs Microsoft Access – pokročilé techniky návrhu databáze http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/4 Pokročilé vlastnosti tabulek, polí a relací. Import a propojení dat z různých zdrojů. Souhrnné, parametrické a křížové dotazy, akční dotazy a jejich praktická aplikace, vlastnosti dotazů. Tvorba formulářů a sestav v návrhovém zobrazení. Základy tvorby samostatných a vnořených maker. Základní informace o nasazení databázové aplikace do provozu. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Thu, 29 Oct 2020 08:00:00 +0100 cs Microsoft Visio – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/33 Pokročilé metody formátování pomocí stylů, práce s vrstvami, podrobné nastavení chování obrazců, vytváření vlastních vzorníků, nastavení ochrany výkresů, tvorba specifických výkresů pomocí vybraných šablon včetně ukázky propojení výkresu s databází. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 16 Nov 2020 08:00:00 +0100 cs Microsoft PowerPoint – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/29 Témata kurzu zahrnují pokročilé funkce ze všech oblastí práce s prezentací – od efektivní tvorby obsahu, přes účinné formátování až po pokročilé metody animací a předvádění. <br>Místo abyste obsah prezentace celý ručně vkládali, budete ho umět vytvořit importem z osnovy Word. Pro jeho další zpracování využijete zobrazení Osnova, ve kterém vložíte nový snímek pouhým zápisem, nebo přesunete odstavec na jiný snímek tažením myši. <br>Porozumíte principům vkládání a propojování objektů z jiných aplikací, jako jsou například tabulky nebo grafy uložené v sešitech Excel. Zvládnete řadu technik pro realizaci vložení či propojení a naučíte se předcházet problémům s aktualizací propojených objektů. <br>K formátování prezentace, které jste dosud možná dělali po snímcích, přistoupíte zcela novým způsobem s využitím motivů a předloh. Tak dokážete například vložit logo nebo posunout nadpis na všech snímcích jedinou akcí. Také si vytvoříte vlastní rozložení, pokud není nabídka nových typů snímků postačující. Pokud často vytváříte nové prezentace s určitým designem a obsahem, uložíte si vlastní motiv nebo dokonce šablonu, takže se napříště budete moci soustředit na obsah prezentace a nikoli na technické stránky tvorby a formátování. Vyzkoušíte si také novou službu PowerPoint Designer, která umožňuje zcela změnit rozložení snímku tak, aby byl podstatně efektnější, a která je obrovskou pomocí pro ty, kdo nemají grafické nadání. <br>Texty i objekty na snímku rozhýbáte pomocí vhodných animačních efektů, které můžete využít pro ideální načasování zobrazení jednotlivých prvků na snímku tak, aby to bylo v souladu s výkladem. Pro předvedení prezentace budete moci využít zobrazení prezentujícího, které poskytuje nejen výborné nástroje pro pohyb v prezentaci, ale i interaktivní pera pro psaní na snímky během promítání. <br>Na závěr se naučíte prezentaci různými způsoby exportovat, třeba ve formě podkladů v aplikaci Word, videa ve formátu MP4, nebo prezentaci sbalíte na disk, a to včetně propojených objektů. Thu, 19 Nov 2020 08:00:00 +0100 cs Internet – pokročilé využití a rizika http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/1 Účastníci se naučí rychle a efektivně získávat informace na Internetu, osvojí si pokročilé využívání služeb a dalších možností, které síť Internet nabízí. V kurzu se účastníci seznámí na příkladech z praxe i s riziky práce na internetu, typy útoků a možnostmi zneužití informací. Účastníci získají mnoho užitečných rad pro bezpečné používání internetu. Thu, 19 Nov 2020 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – pro pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/40 Intenzivní forma kurzu Microsoft Word – pro pokročilé je určena uživatelům, kteří mají v práci s programem dostatečné zkušenosti a chtějí si své znalosti rozšířit o pokročilé funkce. <br>Potřebujete-li organizovat kapitoly rozsáhlého dokumentu, můžete využít grafické značky u stylů nadpisů, podokno Navigace, nebo zobrazení Osnova, které poskytuje funkce pro komfortní restrukturalizaci dokumentu. U značně rozsáhlého dokumentu jsou k dispozici i nástroje pro jeho rozdělení na vnořené dokumenty, což může mít zásadní vliv na rychlost práce. Zejména odborné publikace pak bývá nutné doplnit nejen obsahem, ale i poznámkami pod čarou nebo vysvětlivkami. <br>Práce s textem uspořádaným do paralelních sloupců je nepřehledná, proto se naučíte převádět text na tabulku, kterou můžete lépe strukturovat a formátovat. Data v tabulkách snadno seřadíte, doplníte vzorci pro výpočty souhrnů nebo znázorníte pomocí grafu. Tabulku lze převést i zpět na text. <br>Texty doplněné vhodnou grafikou jsou podstatně přehlednější. Naučíte se vkládat a formátovat vlastní obrazce, ikony a 3D modely a sestavovat z nich kresby, k ztvárnění pracovního postupu, hierarchického uspořádání pozic či jiného diagramu použijete obrázky SmartArt. <br>Šablony s pravidelnou strukturou zrealizujete nejlépe pomocí formulářů, které obsahují jednak pevné texty, jednak sadu ovládacích prvků, do nichž se vyplňují proměnná data. Při práci v týmu využijete funkci sledování změn, umožňující zanášet do textu viditelné změny, které na závěr přijmete nebo odmítnete a vytvoříte tak finální verzi dokumentu. Dokumenty je možno i zamykat. Tím docílíte například toho, že lze ve formuláři vyplňovat jen ovládací prvky, nebo že není možné bez zadání hesla vypnout sledování změn. Tue, 01 Dec 2020 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/38 Cílem kurzu je především urychlení práce v aplikaci. Prvním předpokladem je vhodné nastavení okna aplikace tak, abyste měli snadno dostupné všechny potřebné nástroje a pracovali v zobrazení, které je pro danou činnost nejvhodnější. Seznámíte se s desítkami klávesových zkratek, například pro práci s dokumenty, úpravy nebo formátování. Mnoho z těchto klávesových zkratek navíc použijete i v jiných aplikacích. <br>Získáte dokonalý přehled o nastavení automatických oprav a automatického formátu při psaní, takže při rychlém zápisu textu snadno zvýrazníte nadpis nebo očíslujete body programu, aniž byste se zdržovali standardními nástroji pro formátování. Zvládnete práci s netisknutelnými znaky, které budete umět vkládat, ale i je například vyhledávat nebo nahrazovat. Při hledání a nahrazování se naučíte používat zástupné znaky, které umožní provést během několika sekund to, co byste jinak dělali hodiny. <br>V oblasti výstavby dokumentu si vyzkoušíte, jak z opakujícího se textu vytvořit stavební blok a jako ho uložit do šablony, nebo jak poskládat text z textů jiných souborů, aniž byste se dostali do obvyklých potíží s různými formáty. Také se naučíte používat ovládací prvky vlastností dokumentu a využijete je při tvorbě titulní strany dokumentu ve firemním stylu. Seznámíte se také s tipy pro použití polí, jejich úpravami a aktualizací. <br>Dále si připomenete výhody formátování pomocí stylů a jejich význam pro výstavbu dokumentu, například pro tvorbu obsahu nebo jeho rychlou organizaci. Naučíte se také přistupovat k různým oknům pro formátování aplikace pomocí myši, aniž byste museli hledat příkazy na kartách. <br>Strukturu dokumentu si zjednodušíte pomocí tabulek, kterými snadno zformátujete třeba část podpisů smlouvy nebo objednávku, a seznámíte se s řadou triků pro úpravu jejich struktury. Vytvoříte si vlastní kresby a diagramy a naučíte se je vhodně začlenit do textu. Dovíte se, proč a jak členit dokument do oddílů a jak provést některá speciální nastavení tiskové strany. Wed, 09 Dec 2020 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/6 Seznámíte se s řadou logických, matematických, textových a dalších funkcí důležitých pro zpracování firemních dat. V případě složitějších vzorců budete umět snadno odhalit a odstranit chyby. Při zadávání dat výhodně využijete nástroje ověření dat, které zaručují jejich integritu a konzistenci, podobně jako v databázových systémech. <br>Data uložená v externích databázích a souborech budete umět importovat a dále filtrovat pomocí pokročilých filtrů a průřezů. Data rychle a efektivně zanalyzujete pomocí souhrnů nebo výkonných kontingenčních tabulek či efektních grafů. K analýze a modelování různých situací využijete nástroje citlivostní analýzy a zjistíte například to, jak nastavit vstupní data ve vzorci pro dosažení konkrétního požadovaného výsledku. <br>Osvojíte si také znalosti týkající se zamykání sešitu či listu proti neautorizovanému přístupu. Sešit Excel budete moci využít i jako sdílený, pokud potřebujete s kolegy z týmu vkládat záznamy do jedné společné databáze. Se spoluprací s jinými uživateli souvisí i téma exportu do jiných formátů, například do formátu HTML, který je možno otevřít nejen v prohlížeči, ale lze ho opět otevřít a dál zpracovávat i v aplikaci Excel. Wed, 16 Dec 2020 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/36 Kurz je určen pro uživatele aplikace Word, kteří zpracovávají rozsáhlejší, strukturálně složité dokumenty nebo odborné publikace. <br>Potřebujete-li organizovat kapitoly rozsáhlého dokumentu, můžete využít grafické značky u stylů nadpisů, podokno Navigace, nebo zobrazení Osnova, které poskytuje funkce pro komfortní restrukturalizaci dokumentu. U značně rozsáhlého dokumentu jsou k dispozici i nástroje pro jeho rozdělení na vnořené dokumenty, což může mít zásadní vliv na rychlost práce. Zejména odborné publikace pak bývá nutné doplnit nejen obsahem, ale i rejstříkem, poznámkami pod čarou, vysvětlivkami, bibliografií či seznamem citací. <br>Práce s textem uspořádaným do paralelních sloupců je nepřehledná, proto se naučíte převádět text na tabulku, kterou můžete lépe strukturovat a formátovat. Data v tabulkách snadno seřadíte, doplníte vzorci pro výpočty souhrnů nebo znázorníte pomocí grafu. Tabulku lze převést i zpět na text. <br>Texty doplněné vhodnou grafikou jsou podstatně přehlednější. Naučíte se vkládat a formátovat vlastní obrazce, ikony a 3D modely a sestavovat z nich kresby, k ztvárnění pracovního postupu, hierarchického uspořádání pozic či jiného diagramu použijete obrázky SmartArt. V technickém nebo ekonomickém oboru se může hodit i znalost editoru rovnic. Tabulky, rovnice a obrázky můžete doplnit číslovanými titulky a na konec publikace vložit jejich seznam s odkazy na stránky. <br>Šablony s pravidelnou strukturou zrealizujete nejlépe pomocí formulářů, které obsahují jednak pevné texty, jednak sadu ovládacích prvků, do nichž se vyplňují proměnná data. Při práci v týmu využijete funkci sledování změn, umožňující zanášet do textu viditelné změny, které na závěr přijmete nebo odmítnete a vytvoříte tak finální verzi dokumentu. Dokumenty je možno i zamykat. Tím docílíte například toho, že lze ve formuláři vyplňovat jen ovládací prvky, nebo že není možné bez zadání hesla vypnout sledování změn. Thu, 17 Dec 2020 08:00:00 +0100 cs