Aktuality

Ostatní

Privátní klientská zóna

Privátní zóna pro naše firemní zákazníky

Cíle projektu

Používání elektronických transakcí je stále častější, v některých případech je to dokonce jediná možnost. Některé banky, ale i úřady dovolují pouze elektronickou komunikaci. Projekt byl zaměřen na účastníky dalšího vzdělávání z malých a středních podniků ve Středočeském kraji, kteří jsou nuceni používat nové složité technologie v zájmu svého zaměstnavatele, ručí za značné hodnoty a přitom se jim nedostává komplexního vyškolení. Tito pracovníci jsou také ohroženi velkým množstvím kybernetických útoků, které mohou firmám způsobit velké škody.

Cílem projektu byla metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod prostřednictvím vytvoření a pilotního odzkoušení kombinovaného vzdělávacího programu z oblasti elektronických transakcí. Vytvořený program bude ve fázi udržitelnosti nabídnut podnikům jako součást jejich celoživotního vzdělávání zaměstnanců za účelem zvýšení jejich kompetencí a přizpůsobivosti změnám v oblasti elektronické komunikace.

Specifické cíle projektu:

  • Vytvoření modulárního kombinovaného vzdělávacího programu (e-learningová výuka a semináře s praktickým nácvikem získaných kompetencí). Jednotlivé moduly se zabývají nejvýznamnějšími tématy elektronických transakcí (od praktické dovednosti ve styku s veřejnou správou, elektronického bankovnictví až po otázky bezpečnosti elektronických dat a elektronické komunikace). Součástí každého modulu jsou i další tradiční studijní opory (tištěné studijní materiály).
  • Pilotní ověření vytvořeného vzdělávací programu na 30 účastnících dalšího vzdělávání. Počet účastníků vzdělávání byl zvolen tak, aby realizačnímu týmu byla poskytnuta kvalitní zpětná vazba pro evaluaci vzdělávacího programu.
  • Evaluace vytvořeného vzdělávacího programu na základě poznatků získaných v průběhu pilotního ověření a úprava vzdělávacích materiálů do finální podoby.

 


Naši partneři
E4Y

e-invent s.r.o.
Kontakt

Telefon: +420 270 001 114
Fax: +420 270 005 058
E-mail: skoleni@digiakademie.cz

Adresa

DIGI Akademie, s.r.o.
Vltavská 585/14
150 00 Praha 5