V rámci individuálních konzultací řešíme konkrétní příklady z Vaší praxe, připravíme firemní šablony a dokumenty podle Vašich představ, vytvoříme aplikace v Microsoft Office.

Konzultace

Obsah i průběh konzultace je plně přizpůsoben Vašim požadavkům a časovým možnostem. Zajišťujeme konzultace na konkrétní oblasti školeného software. Konzultace jsou pořádány pro 1-2 účastníky.

Šablony Microsoft Excel

Šablony připravené na míru v aplikaci Microsoft Excel nabízejí více možností v oblasti výpočtů a dalšího zpracování vložených dat. Stiskem tlačítka můžete spustit řadu naprogramovaných automatických funkcí - například generování reportů, prezentace dat pomocí grafů apod.). Lze tak zautomatizovat často opakované jednoduché i složitější činnosti jako jsou importy dat z externích zdrojů a jejich následné formátování.

Šablony Microsoft Word

Šablony a formuláře vytvořené na základě firemní grafiky umožňují pomocí automatizace pohodlnější a rychlejší zpracování dokumentů.

Šablony Microsoft PowerPoint

Nabízíme tvorbu šablon prezentací obsahující vzorové snímky s požadovaným rozložením, zástupnými texty a objekty, které je následně velmi snadné zaměnit za konkrétní obsah.

Aplikace Microsoft Access

Nabízíme vytvoření evidenčních databází pro příjemnou práci s firemními daty. Pomůžeme Vám realizovat vhodné rozhraní pro analýzy dat z podnikových systémů a výstupy těchto analýz ve vizuálním firemním stylu.

.