Přehled on-line kurzů

On-line kurzy z kanceláře nebo domova

DIGI Akademie nabízí celou řadu nejžádanějších kurzů on-line. Přes aplikaci Microsoft Teams se můžete zúčastnit školení ze své kanceláře nebo v pohodlí domova.

Stejně jako v učebně probíhá živě výklad lektora a po vysvětlení a předvedení daného téma dostávají účastníci časový prostor k samostatné práci na pracovních souborech, které obdrží před kurzem. Lektor následně probere s účastníky jejich postupy, případně ujasní a zopakuje odpovídající kroky.

Během celého kurzu lektor aktivně komunikuje s účastníky. Také účastníci kurzu mohou komunikovat s lektorem a účastnit se odborné diskuse i s ostatními účastníky.

Všechny on-line kurzy jsou plnohodnotným ekvivalentem prezenčních kurzů.
Do kurzů jsou zařazovány i přestávky pro odpočinek. Tady je jediná změna oproti prezenčním kurzům, že občerstvení Vám on-line nemůžeme poskytnout.

Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolování a možnost obracet se na nás s dotazy k probírané látce ještě jeden měsíc od absolvování kurzu.

Naše zkušenosti:

Závěrečná hodnocení ukázala, že 59% absolventů on-line kurzů preferuje tuto formu před prezenční.