Microsoft Visio - základní

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály nejsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalost práce s Microsoft Windows, doporučená částečná znalost Microsoft Office.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Efektivní tvorba výkresů ve verzi 2010 s možností použití desítek šablon a stovek obrazců. Vývojové a organizační diagramy, mapy, architektonické nákresy, počítačové sítě i technické výkresy. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech.

 • Začínáme s programem Visio
  • tvorba výkresů ze šablon
  • pracovní plocha aplikace a její nastavení
  • koncepce výkresu
  • nastavení velikosti výkresu a měřítka zobrazení
 • Základy práce s výkresy
  • používání základních nástrojů pro kreslení
  • úprava, přesun, otočení, duplikování a odstranění objektu
  • nastavení pomůcek pro kreslení
  • vkládání stránek a jejich nastavení
 • Používání vzorníků
  • otevírání a zavírání vzorníků s obrazci
  • vkládání obrazců ze vzorníků
  • vkládání pozadí a okrajů a nadpisů
 • Základní techniky práce s obrazci
  • nastavení přichycení a přilepení obrazců
  • zarovnání, rozmísťování a otáčení obrazců
  • vkládání obrázků a grafů
  • práce s kontejnery a popisky
 • Propojování obrazců spojnicemi
  • používání možností automatického propojení obrazců
  • tvorba dynamické a statické spojnice
  • podrobná nastavení spojnic a spojovacích bodů
 • Formátování obrazců
  • formátování textu, ohraničení, výplně a stínování obrazců
  • kopírování formátu obrazce na jiný
  • používání motivů a jejich modifikace
 • Operace s obrazci
  • práce s překrývajícími se obrazci
  • seskupování a oddělování obrazců
  • speciální operace s obrazci (vývojářský režim)
  • nastavení zámku obrazců a sešitu výkresů
  • vkládání hypertextových odkazů
 • Nastavení tiskové strany a tisk
  • nastavení záhlaví a zápatí
  • nastavení vzhledu stránky
  • tisk výkresu
 • Praktická tvorba výkresů z různých šablon
Kurzu se do dnešního dne zúčastnilo 79 absolventů.
Kurz jedničkou ohodnotilo 100% absolventů
Vše se stihlo projít a nahlédli jsme do všech různých oblastí. (Vojtěch J., obchodní sektor) 14.5.2019 lektorka Helena Wieserová
Školení splnilo očekávání, dozvěděla jsem se nové věci. (Marie P., veřejná správa) 4.12.2018 lektorka Judita Veselá
Dobré tipy pro rychlejší práci, a dobré příklady k procvičení. (Petr U., bankovní sektor) 28.6.2017 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam