Microsoft Excel – pro středně pokročilé

Otevřené kurzy

Termín kurzu Cena bez DPH
09. – 10.11.2022 09:00 - 16:00 3 800 Kč PREZENČNÍ Obsazeno

Kurz na zakázku

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 2 dny (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály jsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Excel - základní.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Seznámíte se s tipy pro rychlé vkládání dat a jejich pokročilými úpravami, jako je vyhledávání dat podle formátu, nebo výběr buněk určitého typu. Budete umět formátovat data pomocí vlastních číselných formátů. Zdokonalíte vizuální stránku svých dat použitím podmíněného formátu a aplikací složitějších grafů s vloženými spojnicemi trendu.
Naučíte se efektivněji vytvářet vzorce díky použití různých typů odkazů, a to včetně prostorových (na jiné listy) či externích (do jiných sešitů). Čitelnost vzorců zlepšíte využitím názvů buněk a oblastí. Seznámíte se s tlačítkem Rychlá analýza, poskytujícím bleskové výpočetní a grafické výstupy na jedno kliknutí.
Zpracování rozsáhlých dat si usnadníte využitím tabulky, ve které můžete snadno řadit a filtrovat data, a to nejen podle jejich hodnot, ale i podle barvy nebo aplikovaných ikon. Výsledky práce se naučíte využívat v jiných aplikacích Office, jako je PowerPoint nebo Word.

 • Tipy pro rychlé vkládání dat
  • tipy pro rychlé vyplňování dat a vzorců
  • pokročilé možnosti automatického vyplňování
  • tvorba vlastní datové řady
 • Práce s více sešity
  • práce s více okny a jejich uspořádání
  • používání dynamických a ukotvených příček
 • Vzorce a funkce
  • absolutní, relativní a smíšená adresace
  • efektivní používání funkcí automatického shrnutí
  • prostorové odkazy ve vzorcích
  • externí odkazy, jejich aktualizace, oprava a odstranění propojení
  • nastavení zabezpečení pro propojování dat
 • Názvy oblastí
  • typy názvů a možnosti jejich použití
  • vytváření, úpravy a odstraňování názvů
  • zjednodušení vzorců pomocí definovaných názvů
  • výpis názvů na list sešitu
 • Pokročilé možnosti formátování
  • vlastní formát čísla a použití funkce HODNOTA.NA.TEXT
  • jednoduché formy podmíněného formátování
  • složitější příklady použití podmíněného formátování s použitím vzorců
  • Správce pravidel podmíněného formátování
  • tvorba vlastních motivů
  • tvorba vlastních stylů buněk
 • Práce s rozsáhlými seznamy
  • tipy pro rychlou práci se seznamem a jeho úpravy
  • řazení dat podle hodnot a vlastních seznamů
  • filtrování dat pomocí automatického filtru
  • vyhledávací filtr a jeho použití
 • Funkce tabulky
  • vytvoření tabulky z oblasti dat
  • funkce pro snadné výpočty v tabulce
  • řazení a filtrace v tabulce
 • Pokročilá práce s grafy a obrázky
  • podrobné formátování jednotlivých prvků grafu
  • kombinování různých typů grafů a použití vedlejší osy
  • vkládání spojnic trendu
  • tvorba vlastních typů grafů
 • Tlačítko Rychlá analýza
  • využití tlačítka Rychlá analýza k rychlé tvorbě souhrnů a vizualizaci dat
 • Komentáře
  • tvorba, úprava, kopírování a odstranění komentáře
 • Spolupráce s jinými programy Office
  • vkládání a propojování tabulek a grafů Excel do dokumentů Word
  • vkládání a propojování tabulek a grafů Excel do prezentací PowerPoint
Vše se stihlo projít a nahlédli jsme do všech různých oblastí. (Vojtěch J., obchodní sektor) 14.5.2019 lektorka Helena Wieserová
Školení splnilo očekávání, dozvěděla jsem se nové věci. (Marie P., veřejná správa) 4.12.2018 lektorka Judita Veselá
Dobré tipy pro rychlejší práci, a dobré příklady k procvičení. (Petr U., bankovní sektor) 28.6.2017 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam