Microsoft Excel – základy programování ve VBA

Otevřené kurzy

Začátek kurzu Délka kurzu Cena bez DPH
23.9.2020 3 dny (9:00 - 16:00) 6 120 Kč 10% SLEVA Přihlásit se
9.11.2020 3 dny (9:00 - 16:00) 6 800 Kč Přihlásit se

Kurz na zakázku

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 3 dny (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály jsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Excel - makra efektivně.
Kurz se koná: V počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.
Průběh kurzu: Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v tištěné příručce, která je zahrnuta v ceně kurzu.
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.
Občerstvení: Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Tento kurz je zaměřen zejména na automatizaci opakujících se činností pomocí Excel VBA (Visual Basic for Applications), ale také na doplnění uživatelského rozhraní o vlastní funkce.
Seznámíte se s nezbytnými základy jazyka, jako jsou deklarace proměnných a konstant. Naučíte se programovat vlastní procedury a funkce včetně použití parametrů, pomocí nichž podstatně rozšíříte jejich použitelnost. Poznáte základní objekty aplikace Excel, jejich vlastnosti a metody. Budete umět provádět veškeré operace se sešitem, a s listy. Zvládnete manipulaci s buňkami a jejich obsahem a formátem, a to včetně tvorby nejrůznějších vzorců. Naprogramujete si řadu vlastních užitečných funkcí používajících funkce VBA, kterými si doplníte portfolio funkcí listu sešitu. V řadě úloh budete pro rozhodování používat podmíněné příkazy. Opakující se kroky zrealizujete pomocí vhodných příkazů cyklů.
Naprogramovaný kód se naučíte ladit pomocí různých nástrojů, které pomáhají odhalit syntaktické a sémantické chyby. Chyby při běhu programu, způsobené určitými nevhodnými okolnostmi, dokážete eliminovat naprogramováním kódu pro ošetření chyb.

 • Úvod a příprava prostředí
  • oblasti využití kódu VBA v aplikaci Excel
  • zobrazení a použití karty Vývojář a nastavení zabezpečení
 • Opakování a doplnění
  • záznam maker a možnosti jejich spouštění
  • tvorba, význam a vlastnosti osobního sešitu maker
 • Seznámení s prostředím editoru VBA
  • Project Explorer, Properties Window a okno kódu
  • modul, procedura a funkce - význam a použití
  • vložení, přejmenování, export, import a odstranění
 • Nástroje pro ladění kódu
  • krokování kódu s využitím různých nástrojů
  • zobrazení a použití okna Immediate
 • Deklarace proměnných a konstant
  • deklarace s různým rozsahem platnosti
  • okno Locals a jeho použití
 • Deklarace procedur a funkcí
  • deklarace procedury / funkces různým rozsahem platnosti
  • použití parametrů procedur a funkcí
 • Operátory a funkce
  • praktické použití operátorů a vybraných funkcí VBA
  • použití funkcí listu sešitu ve VBA
 • Objektový model Excel
  • úvod do práce s kolekcemi, objekty a jejich vlastnostmi a metodami
  • příkazy pro práci s kolekcemi a objekty
  • práce s konkrétními objekty a kolekcemi
 • Příkazy VBA
  • podmíněné příkazy
  • příkazy cyklů
 • Chyby při běhu
  • ignorování chyby při běhu
  • ošetření chyb při běhu
Vše se stihlo projít a nahlédli jsme do všech různých oblastí. (Vojtěch J., obchodní sektor) 14.5.2019 lektorka Helena Wieserová
Školení splnilo očekávání, dozvěděla jsem se nové věci. (Marie P., veřejná správa) 4.12.2018 lektorka Judita Veselá
Dobré tipy pro rychlejší práci, a dobré příklady k procvičení. (Petr U., bankovní sektor) 28.6.2017 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam