Microsoft Project - časové plánování projektů

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 2 dny (9:00 - 16:00)
Příručka:
Předpoklady: Základy práce aplikaci Microsoft Excel
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

V kurzu se seznámíte s principy tvorby projektu v aplikaci Microsoft Project. Kurz je určen pro začátečníky, ale i pro ty, kdo již aplikaci používají a potřebují si upevnit základy a utřídit znalosti.
Nejprve si ujasníte, jaké jsou základní fáze realizace projektu, které základní prvky do projektu vstupují a jaké jsou mezi nimi vztahy. Dále se dovíte, jakou zvolit pro ten který projekt metodu plánování a vytvoříte si jednoduchý seznam úkolů projektu. Tyto úkoly budete dále strukturovat formou osnovy, nastavíte pro ně doby trvání a vzájemné vazby. V případě nutnosti nastavíte pro vybrané úkoly vhodný typ omezení.
Pro vytvářený projekt si nastavíte vhodný kalendář s definicí pracovních časů a budete sledovat, jaký vliv má změna kalendáře na projekt. Naučíte se optimalizovat časový plánm sledovat kritickou cestu a další ukazatele správnosti plánování. Úkolům projektu také přiřadíte pevné náklady, abyste mohli ve fázi plánu i realizaci sledovat, kolik prostředků bylo původně plánováno, případně již bylo vyčerpáno nebo ještě zbývá.
Ve fázi sledování a řízení projektu si nejprve uložíte směrný plán s poté se seznámíte s údaji, které lze při aktualizaci podle určitých scénářů využít. V každé fázi realizace budete schopni porovnávat aktuální stav s původním plánem, a to jak na úrovni celého projektu, tak na úrovni jednotlivých etap či dílčích úkolů.
Na závěr si nastavíte vzhled tiskové strany a projekt vytiskne či vyexportujete ve formátu PDF.

 • Úvod do aplikace Microsoft Project
 • Základy práce
  • prostředí aplikace a její ovládáni
  • zobrazení Ganttův diagram a základní terminologie
  • nastavení zobrazení Ganttův diagram
 • Vytvoření nového projektu
  • vytvoření nového projektu prázdného / ze šablony
  • volba metody plánování a nastavení režimu plánování
 • Tvorba osnovy projektu a zadání dob trvání úkolů
  • vkládání úkolů / souhrnných úkolů / milníků
  • výběry, přesuny, kopírování a odstranění úkolů
  • strukturování projektu a tvorby osnovy
  • zadání dob trvání úkolů
 • Nastavení závislostí mezi úkoly v režimu automatického plánování
  • typy vazeb mezi úkoly
  • nastavení vazeb mezi úkoly a různými metodami
  • nastavení předstihu a prodlevy
  • rozdělení úkolu
 • Plánování s omezením úkolů
  • nastavení konečného termínu
  • typy omezení úkolu a vliv omezení na flexibilitu plánu
  • zobrazení omezení a časové rezervy v projektu
  • vkládání opakovaných úkolů
 • Používání kalendářů
  • nastavení časů pro plánování v předvolbách programu
  • vestavěné a vlastní kalendáře
  • tvorba vlastního kalendáře projektu
  • přiřazení kalendáře k projektu resp. Úkolu
  • vložení vlastního kalendáře do šablony pomocí Organizátora
 • Optimalizace časového plánu projektu
  • kritická cesta a kritický úkol
  • identifikace možností optimalizace časového plánu
  • přesun zahájení projektu na jiné datum
 • Pevné náklady
  • přiřazení pevných nákladů k úkolům
  • prohlížení nákladů na projekt s různou mírou podrobnosti
 • Směrný plán
  • směrné plány a jejich význam
  • nastavení / odstranění / přepsání směrného plánu resp. pomocného plánu
 • Sledování a řízení projektu
  • typy časových údajů o úkolu (plán, směrný plán, skutečnost)
  • možnosti aktualizace úkolů ve Sledovacím Ganttově diagramu
  • porovnání aktuálního plánu se směrný plánem
  • aktualizace / přeplánování nedokončených úkolů projektu k určitému datu
  • hodnocení stavu projektu pomocí ukazatelů průběhu
 • Formátování tabulek a Ganttova diagramu
  • změna struktury tabulky
  • používání Organizátora k uložení vlastního nastavení tabulek a zobrazení
 • Projektová dokumentace
  • nastavení vzhledu stránky, prohlížení náhledu a tisk
Vše se stihlo projít a nahlédli jsme do všech různých oblastí. (Vojtěch J., obchodní sektor) 14.5.2019 lektorka Helena Wieserová
Školení splnilo očekávání, dozvěděla jsem se nové věci. (Marie P., veřejná správa) 4.12.2018 lektorka Judita Veselá
Dobré tipy pro rychlejší práci, a dobré příklady k procvičení. (Petr U., bankovní sektor) 28.6.2017 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam