Microsoft Access – základy programování ve VBA

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 2 dny (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály jsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Access - pokročilé techniky návrhu databáze
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Automatizace aplikace pomocí Microsoft Access VBA. Základy jazyka - deklarace proměnných a konstant, deklarace procedur a funkcí, používání parametrů, příklady použití funkcí VBA, základní podmíněné příkazy a příkazy cyklů. Úvod do objektového modelu Access a seznámení se základními kolekcemi a objekty a jejich vlastnostmi. Příkazy pro práci s kolekcemi a objekty. Programování událostí formulářů a sestav. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech.

 • Oblasti použití VBA v aplikaci Microsoft Access
 • Elementární programování pomocí maker
  • použití maker a jejich omezení
  • makro AutoKeys - nastavení klávesových zkratek
  • makro AutoExec - nastavení databáze po spuštění
  • převod makra do jazyka VBA
 • Seznámení s prostředím editoru VBA
  • nastavení prostředí editoru
  • standartní modul, moduly formulářů a sestav, procedura, funkce
  • základní nástroje ladění kódu
 • Základy Access VBA
  • deklarace proměnných a konstant
  • deklarace procedur a funkcí včetně použití parametrů
  • práce s moduly
  • příkazy podmínek a cyklů
  • funkce VBA a jejich praktické použití
 • Objekty Microsoft Access
  • základní kolekce a objekty a jejich vlastnosti a metody
  • příkazy pro práci s kolekcemi a objekty
  • příklady kolekcí Forms, Reports, Controls a další
  • příklady objektů Application, DoCmd, CurrentProject, CurrentData a další
 • Použití SQL
  • kde lze použít SQL
  • spuštění SQL z kódu VBA
  • SQL a sestavení podmínek
 • Moduly tříd
  • událostní procedury formulářů a sestav
  • praktické úlohy (filtrace, hledání a další)
 • Ošetření chyb
  • standardní ošetření chyb
  • využití události při chybě ve formulářích a sestavách
Přístup lektorky byl na jedničku. (Radek M., veřejná správa) 2.1.2019 lektorka Judita Veselá
Ochota lektorky, zkušenosti, poctivost. (Blanka P., veřejná správa) 12.2.2018 lektorka Judita Veselá
Malý počet účastníků a intenzita kurzu. (Anna K., veřejná správa) 9.10.2017 lektor Jakub Filip

Zpět na seznam