Microsoft Excel - import, transformace a analýza dat z externích zdrojů

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály jsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni Microsoft Excel pro pokročilé.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2016, kteří potřebují analyzovat a vizualizovat rozsáhlá data uložená externě v nejrůznějších zdrojích a formátech. Seznámíte se zde s řadou nástrojů patřících do skupiny Power BI (Business Intelligence) pro Office 2016/365.
Pomocí nástroje „Načíst a transformovat“ se naučíte data z externích zdrojů (různé relační databáze, SharePoint, XML, text, OLAP, Excel, web atd.) importovat a předzpracovat pro snadnější analýzu. Data poté uložíte do datového modelu doplňku Power Pivot, kde můžete mezi tabulkami datového modelu nastavovat relace a vytvářet hierarchie. S využitím jazyka DAX doplníte datový model o výpočtové sloupce, výpočtová pole (míry) a další prvky. Takto uložená data použijete ke tvorbě vysoce výkonných kontingenčních tabulek a grafů.
Stručně se také seznámíte s nástroji pro vizualizaci dat uložených v datovém modelu. Doplněk Power View použijete k tvorbě listů obsahujících interaktivní grafy, přehledy či mapy. Pro prostorovou (3D) vizualizaci geograficky nebo případně časově uspořádaných dat využijete doplněk 3D mapy.

 • Úvod
  • využití funkce Načíst a transformovat a editor dotazů Power Query
  • funkce doplňků Power Pivot, Power View a Power Map
  • zobrazení doplňků v uživatelském rozhraní Excel
 • Import a transformace dat pomocí Načíst a transformovat
  • porovnání funkce Načíst a transformovat s Microsoft Query
  • import externích dat z různých zdrojů
  • transformace dotazů v editoru Microsoft Query
 • Příprava datového modelu Power Pivot
  • výhody doplňku Power Pivot proti běžným kontingenčním tabulkám
  • datový model a popis jeho možností
  • přidání dotazu / tabulky v sešitu do datového modelu Power Pivot
  • přímý import dat do datového modelu
  • typy relací, jejich tvorba a zobrazení
  • nastavení vlastností polí
  • tvorba hierarchií
 • Výpočty s využitím jazyka DAX
  • syntaxe výrazů DAX a rozdíl proti vzorcům Excel
  • kategorie funkcí a operátory DAX
  • automatická tvorba vzorců DAX
  • tvorba výpočtových sloupců a výpočtových polí (měr)
  • správa výpočtových polí
 • Analýza dat pomocí kontingenčních tabulek
  • struktura kontingenční tabulky a grafu
  • nastavení výchozího chování kontingenčních tabulek
  • vkládání různých konfigurací kontingenčních tabulek a grafů
  • využití výpočtových sloupců, výpočtových polí v kontingenční tabulce
  • využití hierarchií k procházení dat
  • definice klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a jejich použití
 • Analýza a vizuakizace dat pomocí doplňků Power View a 3D mapa
  • sestava Power View založená na datovém modelu
  • vizualizace dat pomocí 3D mapy
Výklad, příklady, náplň kurzu pro praktické využití. (Radomila G., veřejná správa) 10.1.2019 lektorka Judita Veselá
Velmi milá paní lektorka, ochotná a starostlivá, velmi příjemná. (Alena V., veřejná správa) 4.6.2018 lektorka Judita Veselá
Obsah kurzu a atmosféra no stress, praktický přínos a lektor. (Markéta K., veřejná správa) 24.5.2017 lektor Michal Pašta

Zpět na seznam