Microsoft Office 365 - týmová spolupráce

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 13:00)
Příručka: studijní materiály nejsou v ceně kurzu
Předpoklady: Základní znalosti ovládání počítače.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Cílem kurzu je seznámení s cloudovými službami Microsoft Office 365. Na praktických příkladech se seznámíte s možnostmi aplikací Microsoft 365 pro efektivní týmovou spolupráci a komunkaci. Zorientujete se v možnotech aplikací Teams, Planner, Foarms, Stream, Sway. Seznámíte se s možnotmi ukládání a sdílení dat na OneDrive nebo SharePoint.

 • Prostředí Microsoft Office 365
  • popis základních služeb
 • OneDrive
  • rozdíl mezi OneDrive a SharePoint
  • ukládání dokumentů
  • nastavení oprávnění a sdílení
 • Teams
  • klíčové vlastnosti
  • komunikace pomocí chatu
  • práce v týmech
  • pořádání on-line schůzek
 • Foarms
  • klíčové vlastnosti
  • on-line dotazníky a jejich vyhodnocení
 • Planner
  • klíčové vlastnosti
  • plánování úkolů v týmu
  • sledování plnění úkolů
 • Sway
  • klíčové vlastnosti
  • typy on-line výstupů
  • tvorba on-line prezentace
  • organizace úkolů do kontejnerů, změna stavu úkolu, zobrazení přehledu úkolů a jejich stavu v grafu, plánování úkolů v kalendáři, export plánu do Excelu
  • stažení a instalace aplikace do žařízení a její nastavení
 • Forms - vytváření dotazníků a kvízů
  • klíčové vlastnosti a využití, popis prostředí aplikace
  • vytvoření dotazníku, vytvoření kvízu
  • nastavení kontextové závislosti otázek podle zvolených odpovědí, odeslání draftu dotazníku k revizi a doplnění
  • publikace dotazníku, sběr anonymně nebo s uvedením jména
  • grafické vyhodnocení vložených odpovědí, export odpovědí do Excelu, generování PDF
  • stažení a instalace aplikace do zařízení a její nastavení
 • Yammer - korporátní sociální síť
  • klíčové vlastnosti a využití, popis prostředí aplikace
  • publikování příspěvků a reakce na ně formou diskuzních vláken, publikování v rámci celé interní organizace
  • vytváření užších interních skupin, soukromé zprávy
  • publikování dotazníků, nastavení oznámení
  • stažení a aplikace do zařízení a její nastavení
 • Stream - ukládání, publikace a prohlížení videí
  • uložení videa a jeho zpřístupnění
  • uložení nahrávky Teams schůzky a jejich zpřístupnění
  • třídění videí
  • přihlášení k odběru novinek ve vybraném kanálu

Momentálně nejsou žádné reference.

Zpět na seznam