Microsoft PowerPoint – prezentační dovednosti prakticky

Otevřené kurzy

Začátek kurzu Délka kurzu Cena bez DPH
21.12.2020 1 den (9:00 - 16:00) 2 200 Kč ON-LINE Přihlásit se

Kurz na zakázku

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály nejsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft PowerPoint - základní.
Kurz se koná: V počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.
Průběh kurzu: Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech.
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.
Občerstvení: Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

V kurzu se naučíte, jak prakticky využít aplikaci PowerPoint k efektivnímu vytváření úspěšných prezentací. Seznámíte se s řadou zásad, které by při tvorbě prezentace měly být dodrženy, a to jak z hlediska obsahového, tak i typografického.
Začnete stanovením záměru prezentace tak, abyste jejím předvedením dosáhli stanovených cílů. Pro vlastní praxi je důležité znát různé možnosti, jak rychle vytvořit prezentaci z textů, které již máte připravené například v dokumentu Word. Dále se naučíte s textem účinně pracovat v zobrazení. Zahlcení prezentace texty zabráníte jejich přesunem do poznámek nebo převedením na grafické objekty či diagramy, jako jsou například obrázky SmartArt.
Zvládnutím tvorby vlastních motivů snadno upravíte barvy a písma prezentace dle vizuálního stylu společnosti bez nutnosti úpravy objektů na desítkách snímků. Při práci s předlohami zjistíte, jak je snadné v celé prezentaci například zvětšit nebo posunout nadpis či vložit na každý snímek logo společnosti.
Pro zvýšení atraktivity a názornosti prezentace můžete použít elegantní přechody snímků a animace objektů na snímku nebo vložit multimediální soubor (například video popisující postup prací nebo ilustrující nové vlastnosti nabízeného výrobku).
Na konečný dopad prezentace má podstatný vliv i způsob předvedení prezentace. V tomto směru si osvojíte řadu tipů zaručujících hladký průběh předvádění s maximální podporou pro předvádějícího a dostatečným komfortem pro publikum.

 • Stanovení záměru prezentace
  • jaké jsou záměry prezentace z hlediska prezentujícího, resp. Diváka
  • co považujeme za efektivní prezentaci z hlediska prezentujícího, resp. Diváka
  • stanovení kritérií úspěšnosti prezentace v závislosti na prezentovaném tématu
 • Efektivní techniky tvorby prezentace
  • import z osnovy Word a podmínky jeho úspěšnosti
  • práce s textem prezentace v zobrazení Osnova
  • rozdělení delší prezentace do logických celků pomocí oddílů
  • praktické tipy pro rychlou organizaci snímků prezentace
  • vytvoření interaktivního obsahu pomocí hypertextových odkazů
 • Účinné používání poznámek prezentace
  • optimální vyvážení grafické a textové informace
  • minimalizace informační zátěže přesunem textu s odrážkami do oblasti poznámek
  • formátování poznámek a úprava jejich předlohy
 • Další metody odstranění nadměrného množství textu ze snímků
  • výstižný titulek jako shrnutí základní myšlenky
  • efektní prezentace textů pomocí grafů, obrázků a obrázků SmartArt
 • Efektivní využití plochy obrazovky k zobrazení grafiky
  • koexistence grafiky a textu na snímku
  • zlepšení vizuálního vjemu odstraněním nadměrného množství textu ze snímků
  • zvětšení vizuálních prvků pro zlepšení jejich viditelnosti a schopnosti sdělení
  • tvorba nových rozložení pro prezentaci grafiky
 • Prezentace a firemní vizuální styl
  • vybrané typografické zásady pro tvorbu prezentací
  • zohlednění firemního vizuálního stylu v šabloně prezentace tvorbou vlastního motivu
  • tvorba vlastních předloh a uložení výsledného motivu
  • uložení prezentace jako šablony
 • Zvýšení akraktivnosti snímků
  • multimédia a jejich využití v prezentaci
  • použití přechodů snímků a načasování prezentace
  • aplikace chodných animačních efektů
  • tvorba zvláštních snímků (úvod, otevření diskuse, závěrečný snímek apod.)
 • Používání vhodných prezentačních technik při promítání prezentace
  • namluvení komentáře pro veřejné použití prezentace
  • efektivní pohyb v prezentaci a další prezentační techniky
  • používání kreslení na snímky a jeho další zpracování
Kurzu se do dnešního dne zúčastnilo 458 absolventů.
Kurz jedničkou ohodnotilo 97% absolventů
Dobré rozvržení výuky, dobré příklady k procvičení. (Radka P., veřejná správa) 9.1.2019 lektorka Judita Veselá
Paní lektorka byla opravdu Veselá a velice příjemná. (Miloš B., veřejná správa) 5.2.2018 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam