Microsoft Excel – základy programování ve VBA

Otevřené kurzy

Začátek kurzu Délka kurzu Cena bez DPH
23.9.2020 3 dny (9:00 - 16:00) 6 120 Kč 10% SLEVA Přihlásit se
9.11.2020 3 dny (9:00 - 16:00) 6 800 Kč Přihlásit se

Kurz na zakázku

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 3 dny (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály jsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Excel - makra efektivně.
Kurz se koná: V počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.
Průběh kurzu: Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v tištěné příručce, která je zahrnuta v ceně kurzu.
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.
Občerstvení: Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Tento kurz je zaměřen zejména na automatizaci opakujících se činností pomocí Excel VBA (Visual Basic for Applications), ale také na doplnění uživatelského rozhraní o vlastní funkce.
Seznámíte se s nezbytnými základy jazyka, jako jsou deklarace proměnných a konstant. Naučíte se programovat vlastní procedury a funkce včetně použití parametrů, pomocí nichž podstatně rozšíříte jejich použitelnost. Poznáte základní objekty aplikace Excel, jejich vlastnosti a metody. Budete umět provádět veškeré operace se sešitem, a s listy. Zvládnete manipulaci s buňkami a jejich obsahem a formátem, a to včetně tvorby nejrůznějších vzorců. Naprogramujete si řadu vlastních užitečných funkcí používajících funkce VBA, kterými si doplníte portfolio funkcí listu sešitu. V řadě úloh budete pro rozhodování používat podmíněné příkazy. Opakující se kroky zrealizujete pomocí vhodných příkazů cyklů.
Naprogramovaný kód se naučíte ladit pomocí různých nástrojů, které pomáhají odhalit syntaktické a sémantické chyby. Chyby při běhu programu, způsobené určitými nevhodnými okolnostmi, dokážete eliminovat naprogramováním kódu pro ošetření chyb.

 • Úvod a příprava prostředí
  • oblasti využití kódu VBA v aplikaci Excel
  • zobrazení a použití karty Vývojář a nastavení zabezpečení
 • Opakování a doplnění
  • záznam maker a možnosti jejich spouštění
  • tvorba, význam a vlastnosti osobního sešitu maker
 • Seznámení s prostředím editoru VBA
  • Project Explorer, Properties Window a okno kódu
  • modul, procedura a funkce - význam a použití
  • vložení, přejmenování, export, import a odstranění
 • Nástroje pro ladění kódu
  • krokování kódu s využitím různých nástrojů
  • zobrazení a použití okna Immediate
 • Deklarace proměnných a konstant
  • deklarace s různým rozsahem platnosti
  • okno Locals a jeho použití
 • Deklarace procedur a funkcí
  • deklarace procedury / funkces různým rozsahem platnosti
  • použití parametrů procedur a funkcí
 • Operátory a funkce
  • praktické použití operátorů a vybraných funkcí VBA
  • použití funkcí listu sešitu ve VBA
 • Objektový model Excel
  • úvod do práce s kolekcemi, objekty a jejich vlastnostmi a metodami
  • příkazy pro práci s kolekcemi a objekty
  • práce s konkrétními objekty a kolekcemi
 • Příkazy VBA
  • podmíněné příkazy
  • příkazy cyklů
 • Chyby při běhu
  • ignorování chyby při běhu
  • ošetření chyb při běhu
Dobré rozvržení výuky, dobré příklady k procvičení. (Radka P., veřejná správa) 9.1.2019 lektorka Judita Veselá
Paní lektorka byla opravdu Veselá a velice příjemná. (Miloš B., veřejná správa) 5.2.2018 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam