Microsoft Project - časové plánování projektů

Otevřené kurzy

Termín kurzu Cena bez DPH
13. – 14.12.2022 09:00 - 16:00 4 200 Kč ON-LINE Přihlásit se

Kurz na zakázku

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 2 dny (9:00 - 16:00)
Příručka:
Předpoklady: Základy práce aplikaci Microsoft Excel
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

V kurzu se seznámíte s principy tvorby projektu v aplikaci Microsoft Project. Kurz je určen pro začátečníky, ale i pro ty, kdo již aplikaci používají a potřebují si upevnit základy a utřídit znalosti.
Nejprve si ujasníte, jaké jsou základní fáze realizace projektu, které základní prvky do projektu vstupují a jaké jsou mezi nimi vztahy. Dále se dovíte, jakou zvolit pro ten který projekt metodu plánování a vytvoříte si jednoduchý seznam úkolů projektu. Tyto úkoly budete dále strukturovat formou osnovy, nastavíte pro ně doby trvání a vzájemné vazby. V případě nutnosti nastavíte pro vybrané úkoly vhodný typ omezení.
Pro vytvářený projekt si nastavíte vhodný kalendář s definicí pracovních časů a budete sledovat, jaký vliv má změna kalendáře na projekt. Naučíte se optimalizovat časový plánm sledovat kritickou cestu a další ukazatele správnosti plánování. Úkolům projektu také přiřadíte pevné náklady, abyste mohli ve fázi plánu i realizaci sledovat, kolik prostředků bylo původně plánováno, případně již bylo vyčerpáno nebo ještě zbývá.
Ve fázi sledování a řízení projektu si nejprve uložíte směrný plán s poté se seznámíte s údaji, které lze při aktualizaci podle určitých scénářů využít. V každé fázi realizace budete schopni porovnávat aktuální stav s původním plánem, a to jak na úrovni celého projektu, tak na úrovni jednotlivých etap či dílčích úkolů.
Na závěr si nastavíte vzhled tiskové strany a projekt vytiskne či vyexportujete ve formátu PDF.

 • Úvod do aplikace Microsoft Project
 • Základy práce
  • prostředí aplikace a její ovládáni
  • zobrazení Ganttův diagram a základní terminologie
  • nastavení zobrazení Ganttův diagram
 • Vytvoření nového projektu
  • vytvoření nového projektu prázdného / ze šablony
  • volba metody plánování a nastavení režimu plánování
 • Tvorba osnovy projektu a zadání dob trvání úkolů
  • vkládání úkolů / souhrnných úkolů / milníků
  • výběry, přesuny, kopírování a odstranění úkolů
  • strukturování projektu a tvorby osnovy
  • zadání dob trvání úkolů
 • Nastavení závislostí mezi úkoly v režimu automatického plánování
  • typy vazeb mezi úkoly
  • nastavení vazeb mezi úkoly a různými metodami
  • nastavení předstihu a prodlevy
  • rozdělení úkolu
 • Plánování s omezením úkolů
  • nastavení konečného termínu
  • typy omezení úkolu a vliv omezení na flexibilitu plánu
  • zobrazení omezení a časové rezervy v projektu
  • vkládání opakovaných úkolů
 • Používání kalendářů
  • nastavení časů pro plánování v předvolbách programu
  • vestavěné a vlastní kalendáře
  • tvorba vlastního kalendáře projektu
  • přiřazení kalendáře k projektu resp. Úkolu
  • vložení vlastního kalendáře do šablony pomocí Organizátora
 • Optimalizace časového plánu projektu
  • kritická cesta a kritický úkol
  • identifikace možností optimalizace časového plánu
  • přesun zahájení projektu na jiné datum
 • Pevné náklady
  • přiřazení pevných nákladů k úkolům
  • prohlížení nákladů na projekt s různou mírou podrobnosti
 • Směrný plán
  • směrné plány a jejich význam
  • nastavení / odstranění / přepsání směrného plánu resp. pomocného plánu
 • Sledování a řízení projektu
  • typy časových údajů o úkolu (plán, směrný plán, skutečnost)
  • možnosti aktualizace úkolů ve Sledovacím Ganttově diagramu
  • porovnání aktuálního plánu se směrný plánem
  • aktualizace / přeplánování nedokončených úkolů projektu k určitému datu
  • hodnocení stavu projektu pomocí ukazatelů průběhu
 • Formátování tabulek a Ganttova diagramu
  • změna struktury tabulky
  • používání Organizátora k uložení vlastního nastavení tabulek a zobrazení
 • Projektová dokumentace
  • nastavení vzhledu stránky, prohlížení náhledu a tisk
Dobré rozvržení výuky, dobré příklady k procvičení. (Radka P., veřejná správa) 9.1.2019 lektorka Judita Veselá
Paní lektorka byla opravdu Veselá a velice příjemná. (Miloš B., veřejná správa) 5.2.2018 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam