Microsoft Visio - základní

Otevřené kurzy

Začátek kurzu Délka kurzu Cena bez DPH
20.10.2020 1 den (9:00 - 16:00) 2 900 Kč Obsazeno
8.12.2020 1 den (9:00 - 16:00) 2 900 Kč Přihlásit se

Kurz na zakázku

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály nejsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalost práce s Microsoft Windows, doporučená částečná znalost Microsoft Office.
Kurz se koná: V počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.
Průběh kurzu: Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech.
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.
Občerstvení: Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Efektivní tvorba výkresů ve verzi 2010 s možností použití desítek šablon a stovek obrazců. Vývojové a organizační diagramy, mapy, architektonické nákresy, počítačové sítě i technické výkresy. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech.

 • Začínáme s programem Visio
  • tvorba výkresů ze šablon
  • pracovní plocha aplikace a její nastavení
  • koncepce výkresu
  • nastavení velikosti výkresu a měřítka zobrazení
 • Základy práce s výkresy
  • používání základních nástrojů pro kreslení
  • úprava, přesun, otočení, duplikování a odstranění objektu
  • nastavení pomůcek pro kreslení
  • vkládání stránek a jejich nastavení
 • Používání vzorníků
  • otevírání a zavírání vzorníků s obrazci
  • vkládání obrazců ze vzorníků
  • vkládání pozadí a okrajů a nadpisů
 • Základní techniky práce s obrazci
  • nastavení přichycení a přilepení obrazců
  • zarovnání, rozmísťování a otáčení obrazců
  • vkládání obrázků a grafů
  • práce s kontejnery a popisky
 • Propojování obrazců spojnicemi
  • používání možností automatického propojení obrazců
  • tvorba dynamické a statické spojnice
  • podrobná nastavení spojnic a spojovacích bodů
 • Formátování obrazců
  • formátování textu, ohraničení, výplně a stínování obrazců
  • kopírování formátu obrazce na jiný
  • používání motivů a jejich modifikace
 • Operace s obrazci
  • práce s překrývajícími se obrazci
  • seskupování a oddělování obrazců
  • speciální operace s obrazci (vývojářský režim)
  • nastavení zámku obrazců a sešitu výkresů
  • vkládání hypertextových odkazů
 • Nastavení tiskové strany a tisk
  • nastavení záhlaví a zápatí
  • nastavení vzhledu stránky
  • tisk výkresu
 • Praktická tvorba výkresů z různých šablon
Kurzu se do dnešního dne zúčastnilo 79 absolventů.
Kurz jedničkou ohodnotilo 100% absolventů
Výklad, odbornost lektorky, srozumitelnost, připravené materiály. (Blanka R., obchodní sektor) 19.1.2019 lektorka Judita Veselá
Přístup lektora - ochota, vstřícnost. (Martina Č., bankovní sektor) 7.12.2018 lektor Jiří Hampl
Kurz byl zajímavý - přinesl nové poznatky. (Jana T., obchodní sektor) 5.6.2017 lektor Jakub Filip

Zpět na seznam