Microsoft Visio - základní

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály nejsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalost práce s Microsoft Windows, doporučená částečná znalost Microsoft Office.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Efektivní tvorba výkresů ve verzi 2010 s možností použití desítek šablon a stovek obrazců. Vývojové a organizační diagramy, mapy, architektonické nákresy, počítačové sítě i technické výkresy. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech.

 • Začínáme s programem Visio
  • tvorba výkresů ze šablon
  • pracovní plocha aplikace a její nastavení
  • koncepce výkresu
  • nastavení velikosti výkresu a měřítka zobrazení
 • Základy práce s výkresy
  • používání základních nástrojů pro kreslení
  • úprava, přesun, otočení, duplikování a odstranění objektu
  • nastavení pomůcek pro kreslení
  • vkládání stránek a jejich nastavení
 • Používání vzorníků
  • otevírání a zavírání vzorníků s obrazci
  • vkládání obrazců ze vzorníků
  • vkládání pozadí a okrajů a nadpisů
 • Základní techniky práce s obrazci
  • nastavení přichycení a přilepení obrazců
  • zarovnání, rozmísťování a otáčení obrazců
  • vkládání obrázků a grafů
  • práce s kontejnery a popisky
 • Propojování obrazců spojnicemi
  • používání možností automatického propojení obrazců
  • tvorba dynamické a statické spojnice
  • podrobná nastavení spojnic a spojovacích bodů
 • Formátování obrazců
  • formátování textu, ohraničení, výplně a stínování obrazců
  • kopírování formátu obrazce na jiný
  • používání motivů a jejich modifikace
 • Operace s obrazci
  • práce s překrývajícími se obrazci
  • seskupování a oddělování obrazců
  • speciální operace s obrazci (vývojářský režim)
  • nastavení zámku obrazců a sešitu výkresů
  • vkládání hypertextových odkazů
 • Nastavení tiskové strany a tisk
  • nastavení záhlaví a zápatí
  • nastavení vzhledu stránky
  • tisk výkresu
 • Praktická tvorba výkresů z různých šablon
Kurzu se do dnešního dne zúčastnilo 79 absolventů.
Kurz jedničkou ohodnotilo 100% absolventů
Velmi trpělivý přístup lektorky. (Libor K., veřejná správa) 7.11.2018 lektorka Helena Wieserová

Zpět na seznam