Microsoft PowerPoint – základní

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály jsou v ceně kurzu
Předpoklady: Základní znalost práce na počítači v prostředí Microsoft Windows.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Kurz je zaměřen na položení poctivých základů tvorby prezentací.
Na úvod se seznámíte s několika zásadami pro vytváření prezentací, a to jak obsahových, tak i formátových. Poté si vytvoříte úplně novou prezentaci na vybrané téma, postupně do ní vložíte snímky požadovaného rozložení, například úvodní snímek nebo snímek pro porovnání. Naučíte se vkládat a formátovat texty, měnit a obnovovat rozložení snímků a organizovat je do správného pořadí.
Protože v řadě prezentací je vhodnější vyjádřit myšlenky a postupy obrazem místo textem, naučíte se vkládat nejrůznější grafické objekty, jako jsou obrázky, obrázky online, ikony nebo online videa. Pokud potřebujete vyjádřit systematický pohled na určitou věc a postihnout například změny v čase, budou se skvěle hodit tabulky a grafy. Pracovní postupy nebo organizační schémata znázorníte nejlépe pomocí diagramů, které můžete nakreslit pomocí obrazců, nebo použít obrázky SmartArt.
Rychlé změny vzhledu již hotové prezentace dosáhnete pomocí změny motivu. Můžete chtít například dosáhnout barevného ladění prezentace dle firemního vizuálního stylu, nebo jen rychle změnit vzhled prezentace na atraktivnější. Pokud si připravíte prezentaci, která se bude s největší pravděpodobností v budoucnu opakovat, uložíte si ji jako šablonu.
Pro zvýšení atraktivity předvádění můžete aplikovat různé přechody snímků. Vytvořenou prezentaci vhodným způsobem načasujete a nastavíte pro předvádění. Během jejího předvádění se naučíte správně navigovat mezi snímky.
Na závěr se seznámíte s možnostmi tiskových výstupů prezentace, například si můžete chtít vytisknout poznámky a mít je k ruce během předvádění, nebo předat podklady publiku.

 • Tvorba a úpravy prezentace
  • důležité zásady tvorby a formátování prezentací
  • vkládání snímků a nastavení jejich rozložení
  • vkládání textu do zástupných symbolů a jeho úpravy
  • vkládání textu do textových polí a nastvení jejich vlastností
  • formátování textu
 • Úpravy a organizace prezentace
  • změna a obnovení rozložení snímků
  • změna pořadí a kopírování snímků
  • vkládání poznámek
 • Vkládání a formátování objektů
  • obrázky, online videa, ikony a obrázky SmartArt
  • tabulky a grafy
 • Kreslení a formátování obrazců
  • vkládání a úprava obrazců
  • formátování a uspořádání tvarů na snímku
  • speciální operace s obrazci
  • karta Kreslení a její využití
 • Motivy a šablony
  • typy šablon, jejich hledání a použití
  • vliv motivu na vzhled prezentace
  • nastavení pozadí snímku
  • ukládání a používání vlastních šablon
 • Kontrola a tisk prezentace
  • vložení záhlaví a zápatí
  • prohlížení náhledu před tiskem
  • tisk prezentace, poznámek a podkladů
 • Předvádění prezentace
  • nastavení přechodu snímků
  • nastavení prezentace pro předvádění
  • navigace mezi snímky během předvádění
Přátelská atmosféra na kurzu. (Ivana S., veřejná správa) 26.9.2018 lektor Aleš Přichystal
Lektor zodpověděl všechny dotazy. (Filip S., veřejná správa) 20.9.2018 lektor Jiří Hampl

Zpět na seznam