Microsoft Project - plánování projektů pro pokročilé

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka:
Předpoklady: Znalosti z kurzu Microsoft Project - časové plánování projektů
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Efektivní tvorba projektového plánu importem dat z různých zdrojů. Zadávání podrobných informací o úkolech, zdrojích a jejich řazení. Metody optimalizace plánu. Sledování a řízení projektu se zdroji. Sdílení zdrojů více projekty. Export projektových dat do různých formátů.

 • Import a export dat do / z Excelu
  • příprava cvičného projektu importem dat z Excelu
  • tvorba osnovy a nastavení vazeb mezi úkoly
  • export dat do Excelu s využitím připraveného / vlastního mapování
 • Opakování a doplnění tvorby časového plánu
  • připojení vlastního kalendáře k cvičnému projektu
  • podrobné nastavení vlastních úkolů
 • Tvorba seznamu zdrojů
  • přínosy používání zdrojů
  • typy zdrojů a jejich použití
 • Přiřazení zdrojů k úkolům
  • přiřazení jednoho nebo více pracovních zdrojů k úkolům
  • přiřazení materiálových a nákladových zdrojů
 • Plánování se zdroji
  • základní metoda plánování a její aplikace
  • výchozí nastavení typu úkolu a jeho změna
  • plánování řízené / neřízené
 • Zadávání podrobných informací o zdrojích
  • nastavení nákladů na zdroj
  • nastavení dostupnosti zdroje
  • nastavení kalendáře zdroje
 • Optimalizace pracovního zatížení zdrojů
  • použití zobrazení Týmový plánovač a Diagram zdrojů
  • řešení přetížení zdroje
 • Sledování a řízení projektu
  • aktualizace skutečné práce zdrojů
  • aktualizace nákladů
  • porovnání stavu projektu se směrným plánem
 • Sdílení zdrojů mezi projekty
  • tvorba fondu zdrojů
  • sdílení fondu zdrojů více projekty
 • Tvorba multiprojektu vložením jiných projektů
  • nastavení zaávislostí mezi úkoly projektů
  • multiprojekt a sdílení zdrojů
Srozumitelnost probírané látky a přístup paní lektorky, velmi pozitivně hodnotím i pravidelné pauzy. (Jiřina Š., bankovní sektor) 25.9.2018 lektorka Judita Veselá
Vysoká úroven znalostí lektorky, orientovala se v probírané látce naprosto bravůrně. (Aneta O., veřejná správa) 26.2.2018 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam