Microsoft Word – šablony a formuláře

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály nejsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Word – pro pokročilé.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Tvorba šablon a jejich základní stavební prvky. Vytváření formulářů pomocí formulářových polí a ovládacích prvků. Zamčení a vyzkoušení formuláře. Automatizace opakujících se činností pomocí zaznamenaných maker. Úvod do VBA a jeho použití pro automatizaci formulářů. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech.

 • Šablony - úvod
  • co je šablona a jak se používá
  • speciální typy šablon (obálky, štítky, klasické formuláře, hromadná korespondence apod.)
  • umístění uživatelských šablon a šablon skupiny
  • šablona připojená k dokumentu
  • globální šablona a její význam
  • instalace a použití doplňků
 • Motivy a jednotný vzhled dokumentů
  • význam motivů pro formátování dokumentů společnosti
  • tvorba vlastního motivu
 • Příprava prvků šablony
  • vlastnosti dokumentu a jejich použití v šablonách
  • využití stavebních bloků a automatických textů
  • styly - rozšíření znalostí
  • vliv změny šablony na vzhled dokumentu
  • omezení formátování šablony na vybrané styly
  • makra - záznam a různé možnosti jejich spuštění
  • export / import maker a stylů pomocí okna Organizátor
 • Ovládací prvky a jejich použití v šablonách
  • ovládací prvky obsahu a jejich typy
  • vkládání ovládacích prvků obsahu
  • nastavení vlastností ovládacích prvků obsahu
  • vkládání ovládacích prvků starších formulářů
  • zamčené formuláře a odemčené oddíly
 • Praktické tipy pro tvorbu šablon
  • koncipování šablony jako tabulky
  • výpočty v tabulkách
  • používání grafiky v šablonách
  • využití vložených objektů
 • Tvorba speciálních šablon
  • obálky a štítky
  • šablony hromadné korespondence
 • Automatizace šablon a formulářů
  • vybrané příkazy jazky Word VBA
  • ukázka použití standartní procedury VBA v šabloně
  • ukázka použití událostní procedury v šabloně
Vstřícnost lektora, profesionalita. (Ilona K., bankovní sektor) 15.7.2018 lektor Jakub Filip
Možnost klást dotazy, interaktivní průběh. (Alexandra N., bankovní sektor) 8.5.2017 lektor Jakub Filip

Zpět na seznam