Microsoft Word – formátování a úpravy právních dokumentů

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály nejsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Word - pro středně pokročilé.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

V tomto kurzu se budete zabývat formálním (nikoli obsahovým) zpracováním dokumentů právního charakteru, zejména jejich tvorbou a formátováním z hlediska nejpoužívanějších a opakujících se komponent. Pozornost bude věnována i dvojjazyčným dokumentům. Nejde zde o výklad jednotlivých nástrojů Word, ale o současnou aplikaci vždy několika nástrojů potřebných pro řešení konkrétního problému.
Na úvod se seznámíte s řadou netisknutelných znaků, které jsou nutné pro zpracování právních dokumentů, a zvládnete různé triky pro opravu a vyčistění nesprávně formátovaného dokumentu. Připravíte si stavební bloky pro rychlé vkládání opakujících se částí smluv a osvojíte si vhodné postupy pro kopírování textu mezi dokumenty.
Dále se naučíte, jak maximálně zjednodušit formátování úvodní a závěrečné části smlouvy pomocí tabulky a jak tuto tabulku vytvořit z původního, často nesprávně formátovaného textu. Dále si připomenete výhodnost formátování pomocí stylů a vytvoříte si sadu stylů pro víceúrovňové číslování odstavců. Vytvořené styly si uložíte do šablony pro opakované použití.
Při tvorbě šablon budete moci využívat i ovládací prvky, které umožňují vkládat na určité pozice proměnný text. Některé šablony pak můžete zamknout, abyste zabránili nechtěným zásahům do neměnných částí textu.
Speciální pozornost bude věnována překladům a tvorbě dvojjazyčných dokumentů, a to jak z hlediska nástrojů pro překlady a kontrolu jazyka, tak i z hlediska správného formátování, zejména dvojího paralelního číslování odstavců. Na závěr se naučíte pracovat a revizemi, tak abyste maximální měrou využili potenciál, který v tomto směru aplikace Word nabízí.

 • Pomůcky urychlující tvorbu právních dokumentů
  • význam a vkládání skrytých znaků při výstavbě dokumentu
  • tvorba stavebních bloků pro opakující se části dokumentů
  • kompletní odstranění původních formátů
  • vhodné použití schránky při kopírování z jiných dokumentů
 • Formátování a úpravy právních dokumentů
  • využití tabulátorů či tabulky k formátování stran a závěrečné části s podpisy
  • převod textu na tabulku a zpět
  • formátování styly versus přímé formátování
  • nástroj Kontrola stylů a jeho použití k vyčištění dokumentu
  • tvorba vlastních stylů pro víceúrovňové číslování odstavců
  • triky pro rychlou výměnu přímých formátů za styly
  • vkládání křížových odkazů
  • tvorba seznamu citací
  • rozdělení dokumentu na oddíly pro vkládání různých záhlaví a zápatí
 • Tvorba šablon pro právní dokumenty
  • identifikace pevných a proměnných částí textu
  • využití polí v šablonách dokumentů
  • ovládací prvky obsahu a jejich použití
  • varianty zamykání dokumentů
 • Paralelní překlady dokumentů
  • vhodná koncepce dvojjazyčného dokumentu
  • tipy pro transformaci dokumentu pro paralelní překlady
  • nastavení kontroly pravopisu v dojjazyčném dokumentu
  • tvorba dvou sad stylů pro dvojjazyčné dokumenty
  • nastavení a použití nástrojů překladu aplikace Word
  • tipy pro rychlé rozdělení vícejazyčného překladu na dva výsledné dokumenty
 • Revize dokumentů
  • zamčení dokumentu pro sledované změny
  • podrobné nastavení revizí
  • využití komentářů k diskuzi
  • zobrazení dokumentu v průběhu změn
  • filtrace různých typů změn a autorů
  • přijímaní a odmítání změn
  • využití právního porovnání ke zjišťování rozdílů dvou dokumentů
  • sloučení revizí do jednoho dokumentu

Momentálně nejsou žádné reference.

Zpět na seznam