Microsoft Excel - reporting a analýza podnikových dat

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu. POPTAT
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 2 dny (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály nejsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Excel - pro pokročilé.
Kurz se koná: V počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.
Průběh kurzu: Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech.
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.
Občerstvení: Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

V tomto kurzu se seznámíte s řadou funkcí a funkčností použitelných k importu a dalšímu zpracování podnikových dat. Jsou používány klasické nástroje dostupné i pro uživatele, kteří mají instalovanou licenci Office Standard.
V první části se naučíte importovat data z různých zdrojů na list sešitu, takže dále vytvářené reporty mohou být vždy obrazem aktuálních dat. Naučíte se používat prostředek Microsoft Query, který umožňuje vytvářet sofistikované dotazy nad externími daty s využitím jazyka SQL.
Protože data nemusejí být v externích systémech ukládána tak, aby je bylo možno rovnou analyzovat, naučíte se je pomocí různých funkcí transformovat (například čísla nebo kalendářní data mohou být zadána v nevhodném formátu jako text). V případě, že data pro reporting vkládáte přímo na list sešitu, budete umět nastavit pro jednotlivá pole ověření dat tak, abyste si zaručili jejich správný datový typ a rozsah.
Seznámíte se s řadou početních a grafických metod pro porovnávání dat či identifikaci a vyloučení duplicitních dat. Agregovaná data (více údajů v jedné buňce) budete umět rozdělit, a naopak data atomická pro výsledný report spojit. Data vykázaná několika subjekty za shodná období budete umět sloučit několika způsoby do jedné oblasti.
Závěrečná část bude věnována vlastnímu reportingu. Z hlediska výpočetního vyžaduje reporting přechod od detailního pohledu na data k jejich sumarizaci. K tomuto procesu použijete řadu nástrojů, od vzorců až po kontingenční tabulky. Dále si vyzkoušíte řadu nástrojů pro grafickou prezentaci výsledných dat, aplikací podmíněného formátu v kontingenčních tabulkách počínaje a grafy či kontingenčními grafy konče. Dosažené výstupy se naučíte vkládat do jiných aplikací, zejména do prezentací PowerPoint a dokumentů Word.
 • Metody získávání dat z podnikových informačních systémů
  • přehled použitelných zdrojů dat
  • import dat ze zdrojů MS Access a dalších
  • tvorba dotazů s podporou Microsoft Query
  • vlastnosti připojení, jejich nastavení a oprava
  • nastavení zabezpečení pro datová připojení
 • Transformace dat pro analýzu a reporting
  • tipy na řešení problémů s čísly uloženými jako text
  • převod kalendářních dat uložených v nestandartním formátu jako text
  • rozdělení agregovaných dat na atomické údaje
  • sloučení vybraných atomických dat pro reporting
  • nastavení ověření dat pro zaručení integrity vkládaných údajů
 • Konsolidace a extrakce dat pro potřeby managementu
  • porovnání dat z různých zdrojů
  • využití automatické filtrace k odstranění nekonzistence dat
  • vyhledání a odstranění duplicit
  • sloučení dat z několika oblastí pomocí funkce Sloučit
  • konsolidace dat prostorovými vzorci
  • extrakce dílčích dat pomocí rozšířeného filtru
 • Využití vzorců k sumarizaci a další analýze dat
  • sumarizace dat s podporou tabulek
  • dynamícká sumarizace dat pomocí funkce SUBTOTAL a AGGREGATE
  • dynamická sumarizace dat pomocí podmíněných souhrnných funkcí
  • analýza dat pomocí vlastních vzorců kontingenční tabulky
 • Efektivní reporting dat
  • přehled nástrojů pro tvorbu flexibilních reportů s detailními i souhrnýmmi daty
  • agregace dat pomocí funkce víceúrovňového přehledu
  • tvorba víceúrovňových souhrnů a zpracování jejich výsledků
  • kompaktní prezentace detailních dat formou kontingenční sestavy
  • extrakce analyzovaných dat filtrováním kontingenční tabulky
 • Konsolidovaná a účinná prezentace dat
  • přizpůsobení Microsoft Excel firemnímu vizuálnímu stylu pomocí motivů
  • aplikace podmíněného formátu v kontingenční tabulce
  • prezentace dat formou grafu respektive kontingenčního grafu
  • tvorba vlastních typů grafů pro speciální prezentace dat
  • import reportů do Microsoft PowerPoint / Word
 • Informace k možnostem automatizace reportingu dat pomocí VBA
Kurzu se do dnešního dne zúčastnilo 21 absolventů.
Kurz jedničkou ohodnotilo 100% absolventů

Momentálně nejsou žádné reference.

Zpět na seznam


Naši partneři
E4Y

e-invent s.r.o.
Kontakt

Telefon: +420 270 001 114
Fax: +420 270 005 058
E-mail: skoleni@digiakademie.cz

Adresa

DIGI Akademie, s.r.o.
Na Cihlářce 3177/30
150 00 Praha 5