Administrace evropských projektů

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 3 dny (9:00 - 16:30)
Příručka: studijní materiály jsou v ceně kurzu
Předpoklady: Uživatel by měl mít základní schopnosti práce na PC.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Seznámení s problematikou strukturálních fondů EU a procesem přípravy a schvalování projektových žádostí. Efektivní řízení a administrace schválených projektů, tvorba Monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu.

 • Stručný úvod do problematiky fondů a programů Evropské unie
 • Charakteristika českých operačních programů
 • Procesy podávání a schvalování projektových žádostí
 • Administrace schválených projektů
  • efektivní řízení realizačního týmu
  • plnění harmonogramu projektu
  • kontrola monitorovacích indikátorů
  • plnění povinné publicity
  • evaluace a kontroly na místě
 • Finanční řízení projektu
  • dokladování uskutečněných výdajů
  • změny rozpočtu projektu
  • finanční přílohy Monitorovací zprávy
 • Výběrová řízení a smluvní vztahy k dodání služeb, zboží a prací
  • tvorba zadávací dokumentace
  • proces realizace výběrových řízení
 • Monitorovací zpráva (MZ)
  • zpráva o zahájení projektu, průběžná a závěrečná MZ
  • tvorba MZ v IS Benefit (praktická simulace v prostředí Benefit)
 • Žádost o platbu (ŽoP)
  • tvorba ŽoP v IS Benefit (praktická simulace v prostředí Benefit)
Vše mělo řád a bylo srozumitelné. Perfektní výklad. (Lucie H., obchodní sektor) 10.6.2017 lektorka Judita Veselá
Přehledně podaný výklad. (Karel F., veřejná správa) 8.12.2016 lektorka Judita Veselá
Použitelný a užitečný obsah školení. (Michal Č., obchodní sektor) 3.2.2016 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam