Microsoft PowerPoint – prezentační dovednosti prakticky

Otevřené kurzy

Termín kurzu Cena bez DPH
29.9.2021 09:00 - 16:00 2 400 Kč PREZENČNÍ Obsazeno

Kurz na zakázku

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály nejsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft PowerPoint - základní.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

V kurzu se naučíte, jak prakticky využít aplikaci PowerPoint k efektivnímu vytváření úspěšných prezentací. Seznámíte se s řadou zásad, které by při tvorbě prezentace měly být dodrženy, a to jak z hlediska obsahového, tak i typografického.
Začnete stanovením záměru prezentace tak, abyste jejím předvedením dosáhli stanovených cílů. Pro vlastní praxi je důležité znát různé možnosti, jak rychle vytvořit prezentaci z textů, které již máte připravené například v dokumentu Word. Dále se naučíte s textem účinně pracovat v zobrazení. Zahlcení prezentace texty zabráníte jejich přesunem do poznámek nebo převedením na grafické objekty či diagramy, jako jsou například obrázky SmartArt.
Zvládnutím tvorby vlastních motivů snadno upravíte barvy a písma prezentace dle vizuálního stylu společnosti bez nutnosti úpravy objektů na desítkách snímků. Při práci s předlohami zjistíte, jak je snadné v celé prezentaci například zvětšit nebo posunout nadpis či vložit na každý snímek logo společnosti.
Pro zvýšení atraktivity a názornosti prezentace můžete použít elegantní přechody snímků a animace objektů na snímku nebo vložit multimediální soubor (například video popisující postup prací nebo ilustrující nové vlastnosti nabízeného výrobku).
Na konečný dopad prezentace má podstatný vliv i způsob předvedení prezentace. V tomto směru si osvojíte řadu tipů zaručujících hladký průběh předvádění s maximální podporou pro předvádějícího a dostatečným komfortem pro publikum.

 • Stanovení záměru prezentace
  • jaké jsou záměry prezentace z hlediska prezentujícího, resp. Diváka
  • co považujeme za efektivní prezentaci z hlediska prezentujícího, resp. Diváka
  • stanovení kritérií úspěšnosti prezentace v závislosti na prezentovaném tématu
 • Efektivní techniky tvorby prezentace
  • import z osnovy Word a podmínky jeho úspěšnosti
  • práce s textem prezentace v zobrazení Osnova
  • rozdělení delší prezentace do logických celků pomocí oddílů
  • praktické tipy pro rychlou organizaci snímků prezentace
  • vytvoření interaktivního obsahu pomocí hypertextových odkazů
 • Účinné používání poznámek prezentace
  • optimální vyvážení grafické a textové informace
  • minimalizace informační zátěže přesunem textu s odrážkami do oblasti poznámek
  • formátování poznámek a úprava jejich předlohy
 • Další metody odstranění nadměrného množství textu ze snímků
  • výstižný titulek jako shrnutí základní myšlenky
  • efektní prezentace textů pomocí grafů, obrázků a obrázků SmartArt
 • Efektivní využití plochy obrazovky k zobrazení grafiky
  • koexistence grafiky a textu na snímku
  • zlepšení vizuálního vjemu odstraněním nadměrného množství textu ze snímků
  • zvětšení vizuálních prvků pro zlepšení jejich viditelnosti a schopnosti sdělení
  • tvorba nových rozložení pro prezentaci grafiky
 • Prezentace a firemní vizuální styl
  • vybrané typografické zásady pro tvorbu prezentací
  • zohlednění firemního vizuálního stylu v šabloně prezentace tvorbou vlastního motivu
  • tvorba vlastních předloh a uložení výsledného motivu
  • uložení prezentace jako šablony
 • Zvýšení akraktivnosti snímků
  • multimédia a jejich využití v prezentaci
  • použití přechodů snímků a načasování prezentace
  • aplikace chodných animačních efektů
  • tvorba zvláštních snímků (úvod, otevření diskuse, závěrečný snímek apod.)
 • Používání vhodných prezentačních technik při promítání prezentace
  • namluvení komentáře pro veřejné použití prezentace
  • efektivní pohyb v prezentaci a další prezentační techniky
  • používání kreslení na snímky a jeho další zpracování
Kurzu se do dnešního dne zúčastnilo 458 absolventů.
Kurz jedničkou ohodnotilo 97% absolventů
Rozmanitý rozsah informací a praktické ukázky. (Renata Ch., obchodní sektor) 29.4.2019 lektor Jiří Hampl
Kurz byl perfektní. (Petr P., obchodní sektor) 17.4.2018 lektor Jakub Filip
Líbila se mi možnost si vše vyzkoušet. (Veronika J., veřejná správa) 7.9.2017 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam