Microsoft PowerPoint – grafické ztvárnění prezentací

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály nejsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft PowerPoint - základní.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

V kurzu se naučíte, jak prakticky využít aplikaci PowerPoint k efektivnímu vytváření prezentací reprezentující grafický styl vaší organizace. Seznámíte se s řadou zásad, které by při tvorbě prezentace měly být dodrženy, a to jak z hlediska obsahového, tak i typografického a grafického.
Naučíte se efektivně vytvářet obsah prezentace s využitím textových zdrojů uložených v jiných formátech, zejména v dokumentech aplikace Word. Dále se naučíte s textem účinně pracovat v zobrazení Osnova, kde můžete text rychle vytvořit i upravovat, Zahlcení prezentace texty zabráníte jejich přesunem do poznámek nebo přesunem do poznámek nebo převedením na grafické objekty či diagramy, jako jsou například obrázky SmartArt.
Zvládnutím tvorby vlastních motivů snadno upravíte barvy a písma prezentace dle vizuálního stylu společnosti bez nutnosti úpravy objektů na desítkách snímků. Při práci s předlohami zjistíte, jak je snadné v celé prezentaci například zvětšit nebo posunout nadpis či vložit na každý snímek logo společnosti.
Pro zvýšení atraktivity a názornosti prezentace můžete použít elegantní přechody snímků a animace objektů na snímku nebo vložit multimediální soubor, například video popisující postup prací, záměry nebo výsledky realizovaného projektu.
Na konečný dopad prezentace má podstatný vliv i způsob předvedení prezentace. V tomto směru si osvojíte řadu tipů zaručujících hladký průběh předvádění s maximální podporou pro předvádějícího a dostatečným komfortem pro publikum.

 • Efektivní techniky tvorby prezentace
  • import z osnovy Word a podmínky jeho úspěšnosti
  • práce s textem prezentace v zobrazení Osnova
  • rozdělení delší prezentace do logických celků pomocí oddílů
  • praktické tipy pro rychlou organizaci snímků prezentace
  • vytvoření interaktivního obsahu pomocí hypertextových odkazů
 • Prezentace a vizuální styl
  • vliv motivu na vzhled prezentace
  • tvorba motivu barev a písem s využitím grafického manuálu společnosti
  • tvorba vlastních předloh a rozložení s využitím grafických prvků společnosti
  • uložení výsledného motivu či šablony se vzorovými snímky
 • Praktické vkládání, úpravy a formátování grafických objektů
  • obrázky ze souboru a obrázky online, tabulky a grafy
  • převod textu na obrázek SmartArt a zpět
  • obrázky SmartArt a praktické možnosti jejich využití
 • Vkládání a propojování objektů z jiných aplikací (Excel apod.)
  • techniky vkládání a propojování objektů a jejich úprava
  • aktualizace a oprava propojení
 • Zvýšení atraktivnosti prezentace
  • multimédia a jejich využití v prezentaci
  • použití přechodů snímků a načasování prezentace
  • aplikace vhodných animačních efektů
  • tvorba zvláštních snímků (úvod, otevření diskuse, závěrečný snímek apod.)
 • Příprava prezentace pro tisk
  • vkládání záhlaví a zápatí
  • nastavení vzhledu stránky
  • tisk různých výstupů prezentace
 • Používání vhodných prezentačních technik při promítání prezentace
  • namluvení komentáře pro veřejné použití prezentace
  • efektivní pohyb v prezentaci a další prezentační techniky
  • používání kreslení na snímky a jeho další zpracování
Rozmanitý rozsah informací a praktické ukázky. (Renata Ch., obchodní sektor) 29.4.2019 lektor Jiří Hampl
Kurz byl perfektní. (Petr P., obchodní sektor) 17.4.2018 lektor Jakub Filip
Líbila se mi možnost si vše vyzkoušet. (Veronika J., veřejná správa) 7.9.2017 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam