Microsoft Excel – prezentace a analýza dat pomocí grafů

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály jsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni Microsoft Excel - základní.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Získáte podrobné informace o rychlém postupu tvorby grafu a jeho úprav. Uděláte si kompletní přehled o typech grafů a vhodnosti jejich použití, včetně nejnovějších typů grafů přidaných do nových verzí Office a grafů vyžadujících speciálně připravená data. Grafy budete umět podrobně formátovat a interaktivně ovlivňovat množství zobrazených dat. Pokud nejsou vestavěné typy grafů vyhovující, můžete si vytvořit a uložit typ vlastní.
Osvojíte si vkládání různých dalších prvků do grafu, jako jsou například různé typy popisků, sloupce vzrůstu a poklesu, nebo spojnice trendů. Jsou speciálním nástrojem grafické analýzy, pomocí nichž získáte lepší představu o tom, jak se data v průběhu času měnila, případně jaká je predikce na další období.
Pro orientační vizualizaci dat se naučíte používat minigrafy, které jsou vkládány přímo do buněk listu sešitu. Tyto grafy umožňují data porovnávat či zvýrazňovat úspěšné a neúspěšné hodnoty. Navíc je můžete snadno tisknout společně s daty, která prezentují.

  • Minigrafy
    • tvorba, úprava a změny nastavení
    • příklady praktického využití
  • Tvorba grafů z různých zdrojů dat
    • základy tvorby grafů
    • interpretace dat v grafu a základní terminologie
    • tvorba grafu využitím tlačítka Rychlá analýza a galerie Doporučených grafů
    • použití souvislé / nesouvislé oblasti jako zdroje dat grafu
    • změna zdroje dat pomocí okna Vybrat zdroj dat
    • využití tlačítka Filtry grafu pro dynamické zobrazování vybraných dat
  • Typy grafů a jejich praktické použití
    • grafy vhodné pro zobrazení ekonomických či statistických dat
    • grafy používané pro interpretaci technických dat a jejich specifika
    • grafy vyžadující speciální typy dat a jejich příprava (hierarchický, vodopádový, burzovní, atd.)
  • Volba rozložení a formátování grafu
    • formátování s využitím stylů grafů a vliv motivu
    • nastavení rychlého rozložení grafu
    • vlastní formátování grafu pomocí karty Formát
  • Pokročilé nastavení grafu
    • příprava dalších prvků grafu a jejich praktické využití
    • podrobné nastavenír prvků grafu pomocí podokna Formát
    • podrobné nastavení os a použití vedlejší osy
    • uložení vlastního typu grafu
  • Analýza dat pomocí grafů
    • chybové úsečky a sloupce vzrůstu a poklesu
    • spojnice trendu, tvorba listu prognózy
  • Zvýšení vizuálního efektu grafů
    • vkládání obrázků do řad / do oblasti grafu
    • využití obrazů v grafech
    • vkládání grafů do obrazců
Příjemný výstup lektora a možnost vyzkoušet si vše v praxi. (Michaela B., obchodní sektor) 3.9.2017 lektor Jakub Filip
Líbil se mi obsah kurzu, výklad a přístup lektorky. (Aleš P., veřejná správa) 10.4.2016 lektorka Helena Wieserová

Zpět na seznam