Microsoft Excel – pro středně pokročilé

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 2 dny (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály jsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Excel - základní.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

Seznámíte se s tipy pro rychlé vkládání dat a jejich pokročilými úpravami, jako je vyhledávání dat podle formátu, nebo výběr buněk určitého typu. Budete umět formátovat data pomocí vlastních číselných formátů. Zdokonalíte vizuální stránku svých dat použitím podmíněného formátu a aplikací složitějších grafů s vloženými spojnicemi trendu.
Naučíte se efektivněji vytvářet vzorce díky použití různých typů odkazů, a to včetně prostorových (na jiné listy) či externích (do jiných sešitů). Čitelnost vzorců zlepšíte využitím názvů buněk a oblastí. Seznámíte se s tlačítkem Rychlá analýza, poskytujícím bleskové výpočetní a grafické výstupy na jedno kliknutí.
Zpracování rozsáhlých dat si usnadníte využitím tabulky, ve které můžete snadno řadit a filtrovat data, a to nejen podle jejich hodnot, ale i podle barvy nebo aplikovaných ikon. Výsledky práce se naučíte využívat v jiných aplikacích Office, jako je PowerPoint nebo Word.

  • Tipy pro rychlé vkládání dat
    • tipy pro rychlé vyplňování dat a vzorců
    • pokročilé možnosti automatického vyplňování
    • tvorba vlastní datové řady
  • Práce s více sešity
    • práce s více okny a jejich uspořádání
    • používání dynamických a ukotvených příček
  • Vzorce a funkce
    • absolutní, relativní a smíšená adresace
    • efektivní používání funkcí automatického shrnutí
    • prostorové odkazy ve vzorcích
    • externí odkazy, jejich aktualizace, oprava a odstranění propojení
    • nastavení zabezpečení pro propojování dat
  • Názvy oblastí
    • typy názvů a možnosti jejich použití
    • vytváření, úpravy a odstraňování názvů
    • zjednodušení vzorců pomocí definovaných názvů
    • výpis názvů na list sešitu
  • Pokročilé možnosti formátování
    • vlastní formát čísla a použití funkce HODNOTA.NA.TEXT
    • jednoduché formy podmíněného formátování
    • složitější příklady použití podmíněného formátování s použitím vzorců
    • Správce pravidel podmíněného formátování
    • tvorba vlastních motivů
    • tvorba vlastních stylů buněk
  • Práce s rozsáhlými seznamy
    • tipy pro rychlou práci se seznamem a jeho úpravy
    • řazení dat podle hodnot a vlastních seznamů
    • filtrování dat pomocí automatického filtru
    • vyhledávací filtr a jeho použití
  • Funkce tabulky
    • vytvoření tabulky z oblasti dat
    • funkce pro snadné výpočty v tabulce
    • řazení a filtrace v tabulce
  • Pokročilá práce s grafy a obrázky
    • podrobné formátování jednotlivých prvků grafu
    • kombinování různých typů grafů a použití vedlejší osy
    • vkládání spojnic trendu
    • tvorba vlastních typů grafů
  • Tlačítko Rychlá analýza
    • využití tlačítka Rychlá analýza k rychlé tvorbě souhrnů a vizualizaci dat
  • Komentáře
    • tvorba, úprava, kopírování a odstranění komentáře
  • Spolupráce s jinými programy Office
    • vkládání a propojování tabulek a grafů Excel do dokumentů Word
    • vkládání a propojování tabulek a grafů Excel do prezentací PowerPoint
Kurzu se do dnešního dne zúčastnilo 1350 absolventů.
Kurz jedničkou ohodnotilo 98% absolventů
Jasné a srozumitelné vyložení problematiky lektorkou, vyhovující tempo. (Jakub Z., veřejná správa) 3.2.2019 lektorka Judita Veselá
Trpělivost lektorky, humorný přístup, ochota. (Jolana M., bankovní sektor) 5.11.2018 lektorka Judita Veselá
Přehlednost a jasná prezentace. (Zdenka M., veřejná správa) 1.12.2017 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam