Microsoft Excel – analýzy rozsáhlých dat kontingenčními tabulkami a vzorci

Přizpůsobíme Vám délku | program | termín | místo kurzu.
Nabídneme Vám výhodnou cenu skupinového kurzu.
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 16:00)
Příručka: studijní materiály jsou v ceně kurzu
Předpoklady: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Excel - pro středně pokročilé - intenzivní.
On-line kurz: Kurzu se zúčastníte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke kurzu se připojíte přes desktopovou aplikaci Teams, pokud ji nemáte nainstalovanou, je možné se připojit přes web.

Průběh kurzu:
Kurzy se konají v malých skupinách, aby lektor i účastníci mohli aktivně komunikovat. Kurz je plnohodnotným ekvivalentem prezenčního kurzu. Výklad lektora a předvedení příkladů probíhá živě. Účastníci dostávají pravidelně prostor k samostatné práci na pracovních souborech. Své postupy následně konzultují s lektorem.
V průběhu kurzu jsou zařazovány kratší přestávky na odpočinek. Polední přestávka je cca 45 minut. Účastníci on-line kurzů získávají pracovní sešity se zpracovanými příklady, příručku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.
Prezenční kurz: Kurz se koná v počítačové učebně DIGI Akademie na adrese Spálená 76/14, Praha 1 (v docházkové vzdálenosti od stanice metra Národní třída).
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Průběh kurzu:
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet.
Všechna probíraná témata si účastníci zároveň procvičují na praktických příkladech. Spousty dalších praktických postupů jsou uvedeny v příručce (pokud je součástí kurzu).
Na konci kurzu Vás požádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotícího formuláře. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Občerstvení:
Před zahájením kurzu a během i během přestávek je k dispozici občerstvení (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.).
Polední přestávka je cca od 12 do 12:45 hodin. V nejbližším okolí DIGI Akademie je několik restaurací pro příjemný oběd, které rádi doporučíme.

Máte otázky k organizaci školení? Kontaktujte nás.

"Kurz je rozdělen do dvou hlavních témat.
V první části se zaměříte na přípravu zdroje dat tak, aby následná analýza pomocí kontingenčních tabulek (KT) a grafů (KG) byla snadná a maximálně efektivní. Využijete k tomu řadu funkcí různých kategorií - zejména vyhledávací a logické, ale také matematické, textové i funkce data a času. Připomenete si také možnost koncipovat zdroj dat kontingenční tabulky jako ""tabulku"" a dovíte se, jaké jsou její výhody jakožto zdroje KT.
Druhá část kurzu je věnována vlastní tvorbě kontingenčních tabulek různé složitosti, včetně jejich podrobného nastavení, formátování a filtrování novými efektivními filtry, jako jsou průřezy a časová osa. Z pokročilých nástrojů kontingenčních tabulek se seznámíte se souhrny podle kalendářních dat, časů či číselných intervalů a naučíte se řešit alternativně některé problémy, které se souhrny souvisejí. K analýzám dat využijete také počítaná pole a položky, využívající jednoduché aritmetické operace i logické a další funkce.
Pro lepší vizualizaci výsledků budete v kontingenčních tabulkách aplikovat různé formy pravidel podmíněného formátování, včetně pravidel založených na vlastních vzorcích. Dalšího stupně vizualizace dosáhnete tvorbou kontingenčních grafů různých tipů.
Seznámíte se také s funkcí ZÍSKATKONTDATA, která slouží k tvorbě odkazů na data kontingenčních tabulek a kterou lze využít ve vlastních navazujících analýzách."

 • Využití vzorců k přípravě zdroje dat kontingenční tabulky
  • význam a použití logických funkcí pro předzpracování dat
  • doplnění zdroje dat údaji z jiných zdrojů s využitím vyhledávacích funkcí
  • použití funkcí data a času k přípravě polí pro časovou analýzu
  • využití textových funkcí pro spojení atomizovaných dat
 • Analýza dat pomocí kontingenčních tabulek (KT)
  • koncepce a charakteristika dat
  • tvorba KT různé složitosti a jejich modifikace
 • "* základní souhrnné funkce a možnosti nabídky ""zobrazit hodnoty jako"""
  • podrobné nastavení hodnotových polí KT
  • nastavení formátu a rozložení KT
  • nastavení dalších vlastností KT
  • nástroje řazení a filtrace v KT
  • seskupování položek KT podle data, času a čísel
  • tvorba počítaných položek a polí
  • vizualizace dosažených výsledků pomocí podmíněného formátování
  • základy tvorby, úpravy a formátování KG
  • volba vhodného typu KG pro specifická data
  • využití funkce ZÍSKATKONTDATA pro následné analýzy
Paní lektorka se v tématu plně orientovala. (Jan J., stavební sektor) 22.10.2018 lektorka Judita Veselá

Zpět na seznam